Slávnostný pohreb Ľ. Štúrovi v Modre 15. januára 1856 pripravil Ján Kalinčiak. Štúrov hrob bol bez pomníka, miesto identifikoval aspoň ker ruže, ktorý na ňom vysadil Vendelín Bohboj Kutlík. Bolo to v roku 1868, keď navštívil Štúrov hrob jeho mladší brat Felix Kutlík, dolnozemský Slovák, ktorý sa podivoval nad neoznačeným hrobom. Myšlienka postaviť Štúrovi náhrobník z verejnej zbierky sa objavila okamžite po jeho smrti, ako je to zjavné z korešpondencie medzi Danielom G. Lichardom a Jozefom M. Hurbanom. Verejne k nej však vyzval až v roku 1859 Pavol Dobšinský, ktorý na myšlienke pracoval trvalejšie a vyzbieral vyše tisíc zlatých. V roku 1863 ich odovzdal do úschovy práve založenej Matice slovenskej. Úcta Modry k Ľ. Štúrovi sa však prebúdzala len pomaly. Až v roku 1872 sa získal súhlas evanjelických zborov z mesta pre označenie hrobu pomníkom. Matica potom zaslala peniaze evanjelickému farárovi Danielovi Minichovi. Náhrobník v podobe obelisku bol zhotovený u bratislavského kamenára Feiglera. Do Modry ho priviezli 25. novembra 1872 a v priebehu troch dní osadili aj s úpravou hrobu. Celá akcia s osadením pomníka však prebehla len stroho bez akýchkoľvek pietnych okázalostí.

 

Tomáš Kowalski: Tu leží náš Štúr! in: Historika 2/2016, str. 30-33

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy