Ľ. Štúr zomrel po zranení 12. januára 1856.
Na Štúrovom hrobe nebol dlho žiadny náhrobok, len krík ruží. Verejnosť bola vyzvaná k zbierke na jeho náhrobný pomník Pavlom Dobšinským v roku 1859. Od nasledujúceho roka prebiehala zbierka, ktorú pri svojom založení v roku 1863 prebrala Matica slovenská. Tá v roku 1872 z vyzbieraných 1300 zlatých vyčlenila 600 na náhrobný pomník a zvyšok uložila ako základinu na podporu slovenských študentov. Pomník dali zhotoviť do Prešporka kamenárovi Feiglerovi. Ten ho vyrobil z troch kusov, samotný pylón z kararského mramoru a podstavcové kubusy z marmarského mramoru. Evanjelický farár Daniel Minich ich 25. novembra 1872 priviezol do Modry a druhý deň pomník osadili nad Štúrovym hrobom. Kovanú ohrádku od miestneho zámočníka Jozefa Bakoša k nemu pridali 28. novembra. Osadenie pomníka sa vykonalo bez akejkoľvek sprievodnej slávnosti.
V roku 1948 sa z podnetu Ladislava Novomeského, povereníka SNR, začali prípravy na prebudovanie Štúrovho hrobového miesta. Vo vypísanej súťaži uspel projekt sochára Jozefa Kostku a architekta Milana Škorupu. Zhotovenie nového pomníka sa ale zdržalo. Pri veľkolepých oslavách storočnice úmrtia bola nad upraveným hrobom umiestnená len maketa diela J. Kostku. Odhalenie pomníka v podobe mladej ženy, evokujúcej Slovenskú jar, sa konalo 26. júna 1964. Pomník z bronzu odliali v Prahe. Veľkoryso upravené hrobové miesto zaberalo väčšiu plochu, boli na ňom zrušené niektoré staršie hroby. Popri Štúrovom hrobe boli ponechané len hroby jeho brata Karola a Pavla Zocha. Pôvodné náhrobníky presunuli k plotu cintorína. V roku 2015 prebehla obnova Štúrovho hrobového miesta, pri ktorej boli objavené náhrobné tabule richtára Jána Jurenáka a manželky.

 

Oľga Pavúková: Modra Ľudovíta Štúra, Modra (1984?), str. 31-33

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy