Karol Štúr (1811-1851), najstarší súrodenec Ľudovíta Štúra, sa narodil v Trenčíne v rodine evanjelického učiteľa. Bol žiakom evanjelického lýcea v Bratislave, teologické vzdelanie získal na berlínskej univerzite. Po krátko trvajúcom poste kaplána vo Vrbovom prijal v roku 1839 pozvanie na rektorské miesto nižšieho evanjelického gymnázia v Modre. Podľa vzoru z bratislavského lýcea založil na gymnáziu Slovenský ústav (1839-1853), ktorého členskú základňu každoročne tvorila približne dvadsiatka študentov. V roku 1846 ho v Modre inštalovali za slovenského evanjelického farára a jeho miesto na škole prevzal Ján Kalinčiak. Do obdobia po porážke maďarskej revolúcie (1849) spadá pôsobenie K. Štúra v mestskej rade Modry. V literatúre sme ale nenašli konkrétnejšie podrobnosti. Do mestskej rady bol vládnym úradom menovaný alebo potvrdený na post dôverníka slovenského národa. Karol Štúr s manželkou Rozinou, rod. Emresz, mal sedem detí. Krátko po narodení posledného zomrel po dlhotrvajúcich zdravotných ťažkostiach začiatkom roka 1851. Pochovali ho na miestnom cintoríne.
V podchode budovy bývalej mestskej radnice osadili Karolovi Štúrovi pamätnú tabuľu, ktorá pripomenula jeho slovenský zástoj v mestskej rade Modry. Podľa literatúry mohla byť odhalená 9. januára 1996 (Oľga Pavúková: Kultúrno-spoločenské pomery, in: Dejiny Modry, Modra 2006, str. 271) alebo 12. januára 2001 (Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 42).

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy