Karol Štúr (1811-1851) bol starší Ľudovítov brat. V roku 1939 nastúpil na profesorské miesto v modranskom evanjelickom gymnáziu. V roku 1846 sa stal v Modre evanjelickým farárom. Na faru za ním prišiel 27. mája 1948 Ľudovít Štúr, aby sa tu ukryl pred zatknutím. Keď v roku 1951 Karol predčasne zomrel, prisťahoval sa Ľudovít do Modry, aby pomohol Karolovej vdove a jej deťom. Z titulu svojich funkcií bol Karol v Modre váženou osobnosťou. To sa Ľudovítovi, napriek tomu, že mu už po smrti Ján Kalinčiak vystrojil veľkolepý pohreb, podarilo až pri ďalších generáciách Modranov.
Pamätnú tabuľu, ktorá pripomína účinkovanie Karola Štúra na evanjelickej fare a krátku epizódu zo života Ľudovíta Štúra, ktorý sa na fare ukryl, odhalili 15. januára 1956 na bývalej farskej budove. Bolo to pri stom výročí pohrebu Ľ. Štúra, pamätnú tabuľu venoval miestny evanjelický cirkevný zbor, autorom textu tabule je modranský patriot Pavel Šulla.

 

Oľga Pavúková: Modra Ľudovíta Štúra, Modra (1984?), str. 43

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy