Major Karol Pekník sa po vzniku Slovenského štátu dostal do vysokých štábnych funkcií ministerstva obrany. Zúčastnil sa vojenských operácií proti Poľsku a Sovietskemu zväzu. V hodnosti plukovníka sa v roku 1944 kontaktoval s protifašistickým odbojom a v čase SNP sa stal členom štábu povstaleckej armády v Banskej Bystrici. Pri ústupe z Donovál bol členom skupiny generálov Viesta a Goliana, ktorá sa v núdzi 2. novembra 1944 v počte niekoľko desiatok ubytovala v Pohronskom Bukovci. Obec sa druhý deň stala objektom razie nemeckých vojakov, pri ktorej zadržali v dome ukrývajúcich sa generálov. Niekoľko hodín skôr tomu predchádzal incident pri inom dome, včasne ráno po krátkej prestrelke bol zajatý Karol Pekník a jeho strážni vojaci. Pekník bol ešte v ten deň zastrelený za dedinou pri pokuse o útek. Po exhumácii boli jeho ostatky prevezené do Pezinka a 21. októbra 1945 uložené na cintoríne. Ku 28. októbru 1946 bol plukovník Karol Pekník povýšený in memoriam na brigádneho generála.
Pamätná tabuľa na lomovej skale pri mestských hradbách venovaná generálovi Karolovi Pekníkovi bola odhalená 11. novembra 2016 pri pietnej spomienke na obete vojen. Je na mieste, kde stával rodný dom vojaka.

 

Július Chovan: Ozbrojení vysokoškoláci v Povstaní, Bratislava 1994, str. 97

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy