V dobe Slovenského štátu pôsobil Karol Pekník (*1900, Pezinok) v hlavnom štábe ministerstva obrany. S vyhlásením SNP odišiel do Banskej Bystrice a zapojil sa do radov povstaleckej 1. československej armády. Bol náčelníkom jej operačného oddelenia. Pri ústupe do hôr padol 1. novembra 1944 v prestrelke s nemeckou jednotkou pri Pohronskom Ruskove. Po oslobodení jeho ostatky exhumovali a slávnostne pochovali v Pezinku 21. októbra 1945.
Na hrobe, v ktorom bol pochovaný generálmajor Karol Pekník, odhalili 7. novembra 2005 pamätnú tabuľu.

 

Milan Oravec: Odhalili pamätnú tabuľu, in: Pezinčan 11/2005

Kamerové systémy