V dobe Slovenského štátu pôsobil Karol Pekník (*1900, Pezinok) v hlavnom štábe ministerstva obrany. S vyhlásením SNP odišiel do Banskej Bystrice a zapojil sa do radov povstaleckej 1. československej armády. Bol náčelníkom jej operačného oddelenia. Pri ústupe do hôr padol 1. novembra 1944 v prestrelke s nemeckou jednotkou pri Pohronskom Ruskove. Po oslobodení jeho ostatky exhumovali a slávnostne pochovali v Pezinku 21. októbra 1945.
Na hrobe, v ktorom bol pochovaný generálmajor Karol Pekník, odhalili 7. novembra 2005 pamätnú tabuľu.

 

Milan Oravec: Odhalili pamätnú tabuľu, in: Pezinčan 11/2005

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy