Pomník z úcty k veľkým osobnostiam histórie obce Doľany, kňazom Jurajovi Fándlymu a Jurajovi Palkovičovi dal postaviť z vlastných prostriedkov doľanský farár Anton Adamkovič. Zhotovil ho trnavský sochár P. Čambál. Pomník bol postavený v obci pred kostolom 16. septembra 1988. V novembri toho roka bolo k pomníku nainštalované aj osvetlenie.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 223

Štefan Mikuš (1859 - 1921), Doľany
Michal Averin († 1944), Doľany
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany
Kamerové systémy