Pomník z úcty k veľkým osobnostiam histórie obce Doľany, kňazom Jurajovi Fándlymu a Jurajovi Palkovičovi dal postaviť z vlastných prostriedkov doľanský farár Anton Adamkovič. Zhotovil ho trnavský sochár P. Čambál. Pomník bol postavený v obci pred kostolom 16. septembra 1988. V novembri toho roka bolo k pomníku nainštalované aj osvetlenie.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 223

Kamerové systémy