Juraj Fándly sa narodil v Častej. Vyrastal však v Doľanoch (Ompitáli), kde sa v jeho rannom detstve rodičia presťahovali. Vzdelanie získaval v kláštoroch. Bol ovplyvnený osvieteneckými myšlienkami Jozefa II. V roku 1776 ho vysvätili za kňaza a najplodnejšiu časť života strávil na farárskom poste v Naháči (1780-1807). V roku 1789 mu vyšla Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom.., prvé literárne dielo podľa bernolákovských zásad slovenčiny. Spolu s Antonom Bernolákom založil Slovenské učené tovarišstvo (1792-1800), na ktorého pôde mu boli vydané Krátke dejiny slovenského národa (1793) v latinčine a viaczväzkový Pilný domáci a poľný hospodár. Na sklonku života sa J. Fándly do Dolian vrátil, v záhrade rodičovského domu si dal postaviť vlastný dom, kde dožil svoju starobu. Na dôchodku v Doľanoch napísal v latinčine Historickú rozpravu o mestečku Ompitál..., ktorá knižne vyšla až v roku 1990.
J. Fándlymu dala miestna organizácia Matice slovenskej z Trnavy postaviť v Doľanoch v roku 1926 pomník s architektúrou Božej muky. Z jej štyroch strán sú plytké niky pre pamätné tabule. Pôvodne bola osadená len tabuľa vpredu. V roku 1990 bola vymenená, pretože na predošlej bol chybne zaznamenaný rok úmrtia J. Fándlyho (1810). Tabuľa je označená menom donora (Matice) a signovaná kamenárom J. Horváthom. Počas existencie pomníka bola tabuľa asi raz nahradená už v predošlom období, najpôvodnejšia bola čierna s bielym textom. Pri výmene tabule v roku 1990 zároveň doplnili pomník z bočných strán ďalšími dvomi novými tabuľami. Počas roka 2016 boli pomník v obci a aj Fándlyho náhrobník na miestnom cintoríne zrenovované reštaurátorom Andrejom Krchňákom a po obnove boli 26. novembra posvätené.

JUROVI
FÁNDLYMU
slovenskému buditeľovi a spisovateľovi,
ktorý v tejto obci zomrel 7. marca 1811

Matica Slovenská

HORVÁTH J.

 

V tejto obci
JURAJ FÁNDLY
prežil svoju mladosť,
tu žil na odpočinku,
zomrel 7. marca 1811
a je tu pochovaný

Doľany 1990

 

Kde som mal za mladu radost,
v temto miste radostném,
tam som sa na starost usadzil,
k pokoju poslednému

Juraj Fándly 1807

 

Andrej Krchňák: Ako sa reštauroval náhrobník a pomník Juraja Fándlyho, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 2, 3

Štefan Mikuš (1859 - 1921), Doľany
Michal Averin († 1944), Doľany
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany
Kamerové systémy