Juraj Fándly sa narodil v Častej, ale rodičia sa už v jeho rannom detstve presťahovali do Dolian. Vyrastal však v Doľanoch (Ompitáli), kde sa v jeho rannom detstve rodičia presťahovali. Napriek tomu, že vzdelanie získaval v kláštoroch, ovplyvnili ho osvietenecké myšlienky Jozefa II. a v roku 1789 jeho dielo Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom pranierovalo rehoľný život. V roku 1776 ho vysvätili za kňaza a najplodnejšiu časť života strávil ako farár v Naháči (1780-1807).
Pomník Jurajovi Fándlymu dala v októbri 1967 osadiť obec Častá pri jeho predpokladanom bydlisku v Častej.

SVOJMU RODÁKOVI - NÁRODNÉMU BUDITEĽOVI,
SPISOVATEĽOVI, OVOCINÁROVI A VČELÁROVI
OBČANIA OBCE ČASTÁ
X. 1967

 

Štefan Pálffy (1828 – 1910), Červený Kameň
Rudolf Poizl († 1969), Častá
SNP, Častá
Ján Pálffy (1829 - 1908), Častá
Pomník padlých, Častá
Kamerové systémy