Július Dérer (1895 - 1963) bol v roku 1917 ordinovaný za evanjelického kňaza. Na modranskej evanjelickej fare pôsobil v rokoch 1917-1919 ako kaplán a v rokoch 1935-1957 ako farár. Bol politicky činný za agrárnu stranu ako zástanca jednotného československého národa. Za záchranu židovských detí v modranskom sirotinci počas Slovenského štátu obdržal posmrtne izraelské vyznamenanie. Asistoval pri povojnovej repatriácii Slovákov z Maďarska. Počas socializmu sa stáva neželanou persónou, v roku 1957 mu odnímajú právo pôsobiť ako kňaz, do smrti pracoval ako skladník.
Evanjelický cirkevný zbor z Modry venoval J. Dérerovi pamätnú tabuľu, ktorú na budove evanjelickej fary odhalili v lete roku 2015.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy