Jozef Medový sa narodil v Smoleniciach. V roku 1945 až 1947 študoval na bratislavskej bohosloveckej fakulte, ale štúdiá teológie dokončil v Ríme, kde bol v roku 1950 vysvätený za kňaza. Vtedy mu už nastupujúci socializmus v Československu neumožňoval návrat do vlasti. V Taliansku pôsobil v pastoračnej službe na rôznych miestach. V dobe politického uvoľnenia v roku 1969 navštívil Smolenice a vykonal tu svoju primícijnú omšu. Podieľal sa na založení slovenského Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1967 získal pápežským dekrétom čestný titul monsignora. V roku 1993 ho pápež Ján Pavol II. menoval prelátom. Od roku 1996 bol zo zdravotných dôvodov na odpočinku v domove dôchodcov v Santa Marinella, kde zomrel a je tam aj pochovaný.
Pamätnú tabuľu J. Medovému odhalili v Smoleniciach na budove starej fary (dnes miestne múzeum) 28. februára 2016 v spolupráci obce a rímskokatolíckej farnosti. Slávnosti odhalenia pri jeho nedožitých 90-tych narodeninách sa zúčastnil aj Medového dlhoročný spolupracovník Roberto Serafini z Talianska. R. Serafini na Facebooku založil stránku venovanú J. Medovému a je tiež autorom životopisnej črty o Medovom. Iniciátorkou osláv a zhotovenia pamätnej tabule bola Terézia Drdulová z obce.

 

Terézia Drdulová: Sen o pamätnej tabuli, 5. 4. 2016, in: jozefmedovy.wordpress.com

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy