Jozef Hajnóczy sa narodil v Modre v rodine evanjelického kňaza, ktorá sa usadila v roku 1755 v maďarskom Aszóde. Škola bola pre neho len začiatkom celoživotného vzdelávania. Pracoval ako asistent v grófskej rodine Ferenca Széchényiho. S ním bol previazaný aj ďalší životný osud. V mladosti bol J. Hajnóczy protimonarchistického zmýšľania, ale v dobe reforiem Jozefa II. nastúpil na miesto podžupana Sriemskej stolice, o ktoré prišiel po panovníkovej smrti. Po tomto období napísal rad prác, ktorými sa snažil presadiť vo verejnosti svoje reformno-právne návrhy usporiadania krajiny. Už koncom roka 1791 bol v tajnom zozname nebezpečných osôb, vypracovanom pre Leopolda II. Pod vplyvom francúzskej revolúcie aj v Rakúskej monarchii sa etablovala spoločnosť sympatizantov revolúcie, s ktorej členmi sa J. Hajnóczy stýkal. Po prezradení ho odsúdili a so štyrmi spoločníkmi v Budíne popravili sťatím.
V decembri 2005 bola J. Hajnóczymu v Modre odhalená pamätná tabuľa za prítomnosti maďarského veľvyslanca. Donorom pamätnej tabule bolo maďarské veľvyslanectvo a mesto Modra.

 

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 28

Blízke pamätníky

Kamerové systémy