Jozef Hajnóczy sa narodil v Modre v rodine evanjelického kňaza, ktorá sa usadila v roku 1755 v maďarskom Aszóde. Škola bola pre neho len začiatkom celoživotného vzdelávania. Pracoval ako asistent v grófskej rodine Ferenca Széchényiho. S ním bol previazaný aj ďalší životný osud. V mladosti bol J. Hajnóczy protimonarchistického zmýšľania, ale v dobe reforiem Jozefa II. nastúpil na miesto podžupana Sriemskej stolice, o ktoré prišiel po panovníkovej smrti. Po tomto období napísal rad prác, ktorými sa snažil presadiť vo verejnosti svoje reformno-právne návrhy usporiadania krajiny. Už koncom roka 1791 bol v tajnom zozname nebezpečných osôb, vypracovanom pre Leopolda II. Pod vplyvom francúzskej revolúcie aj v Rakúskej monarchii sa etablovala spoločnosť sympatizantov revolúcie, s ktorej členmi sa J. Hajnóczy stýkal. Po prezradení ho odsúdili a so štyrmi spoločníkmi v Budíne popravili sťatím.
V decembri 2005 bola J. Hajnóczymu v Modre odhalená pamätná tabuľa za prítomnosti maďarského veľvyslanca. Donorom pamätnej tabule bolo maďarské veľvyslanectvo a mesto Modra.

 

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 28

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy