Rodák z Nového Sadu J. Jovanović Zmaj si básnickou tvorbou a vlastenectvom získal úctu srbského národa už počas svojho života. Gymnaziálne štúdium dokončil na Slovensku. V neskoršom veku vyštudoval aj lekárstvo. Prímenie Zmaj (Drak) získal potom, čo založil v roku 1864 medzi srbskou inteligenciou v Pešti humoristicko-satirický časopis Zmaj.
V Modre odhalili J. Jovanovićovi Zmajovi pomník s bronzovou bustou 6. októbra 2016. Autorom busty je srbský sochár Đorđe Lazić Ćapša. Dielo zhotovil pre Zmajovo múzeum v Sriemskej Kamenici. Busta vznikla v srbskej zlievárni, je signovaná sochárom a rokom 2012 (nevieme, či je to pôvodný prvý alebo ďalší odliatok). Pomník je sprevádzaný dvomi informačnými tabuľami, osadenými na zemi, ktoré zaznamenali mená osôb a inštitúcií zo srbského a slovenského prostredia, spolupracujúcich na projekte pomníka.

Najväčší srbský detský básnik
J. J. Zmaj
v rokoch 1850 až 1852
navštevoval gymnáziá v
Bratislave, Modre a Trnave.
Bojoval za národnostné práva
Slovákov a Srbov. 

 

Slovák drotár

Čo vám robia školy,
gymnáziá milé?
A Matica vaša-
rozrastá sa v sile?

Spomínate radi
na tú krajšiu dobu?
Schádzate sa často
u Štúrovho hrobu?

"Nitra, milá Nitra,
ty slovenská mati,
keď pozriem na teba,
musím zaplakati!"

 

red: Odhalenie pomníka srbskému básnikovi v mestskej aleji, in: Modranské zvesti 10/2016, str. 4

Blízke pamätníky

Kamerové systémy