Rodák z Nového Sadu J. Jovanović Zmaj si básnickou tvorbou a vlastenectvom získal úctu srbského národa už počas svojho života. Gymnaziálne štúdium dokončil na Slovensku. V neskoršom veku vyštudoval aj lekárstvo. Prímenie Zmaj (Drak) získal potom, čo založil v roku 1864 medzi srbskou inteligenciou v Pešti humoristicko-satirický časopis Zmaj.
V Modre odhalili J. Jovanovićovi Zmajovi pomník s bronzovou bustou 6. októbra 2016. Autorom busty je srbský sochár Đorđe Lazić Ćapša. Dielo zhotovil pre Zmajovo múzeum v Sriemskej Kamenici. Busta vznikla v srbskej zlievárni, je signovaná sochárom a rokom 2012 (nevieme, či je to pôvodný prvý alebo ďalší odliatok). Pomník je sprevádzaný dvomi informačnými tabuľami, osadenými na zemi, ktoré zaznamenali mená osôb a inštitúcií zo srbského a slovenského prostredia, spolupracujúcich na projekte pomníka.

Najväčší srbský detský básnik
J. J. Zmaj
v rokoch 1850 až 1852
navštevoval gymnáziá v
Bratislave, Modre a Trnave.
Bojoval za národnostné práva
Slovákov a Srbov. 

 

Slovák drotár

Čo vám robia školy,
gymnáziá milé?
A Matica vaša-
rozrastá sa v sile?

Spomínate radi
na tú krajšiu dobu?
Schádzate sa často
u Štúrovho hrobu?

"Nitra, milá Nitra,
ty slovenská mati,
keď pozriem na teba,
musím zaplakati!"

 

red: Odhalenie pomníka srbskému básnikovi v mestskej aleji, in: Modranské zvesti 10/2016, str. 4

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy