Jezuiti hneď po svojom príchode do Pezinka založili v roku 1753 nižšie gymnázium so štyrmi ročníkmi. Problém nastal, keď bola 9. októbra 1773 jezuitská rehoľa zrušená. Miestny dekan Gašpar Helmuth sa snažil gymnázium v meste zachovať a získal povolenie pre jeho pokračovanie. Riadny začiatok školského ročníka 1. novembra sa už nestihol, nastupovalo sa až od 1. januára 1774, keď už študenti neverili v obnovenie školy a odišli najmä do Trnavy a Prešporka. Do školy nastúpilo len 17 žiakov a pre ich nízky počet už nasledujúci školský rok neotvorili. Od 12. novembra 1776 sa po apele na samotnú Máriu Teréziu v meste škola obnovila v podobe nižšieho kráľovského gymnázia. Ale to sa príkaz kráľovnej už od 23. januára 1778 transformovalo na národnú školu, ktorá úroveň gymnázia nedosahovala. Samotnú budovu gymnázia asanovali v roku 1932 pre schátralý stav. Na jeho mieste stojí budova dnešného mestského úradu.
Na budove mestského úradu je osadená pamätná tabuľa, ako spomienka na prvé jezuitské gymnázium v meste, ktoré na tomto mieste stálo.

 

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody, Pezinok 1997, str. 98, 99, 102, 103

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy