Jezuiti hneď po svojom príchode do Pezinka založili v roku 1753 nižšie gymnázium so štyrmi ročníkmi. Problém nastal, keď bola 9. októbra 1773 jezuitská rehoľa zrušená. Miestny dekan Gašpar Helmuth sa snažil gymnázium v meste zachovať a získal povolenie pre jeho pokračovanie. Riadny začiatok školského ročníka 1. novembra sa už nestihol, nastupovalo sa až od 1. januára 1774, keď už študenti neverili v obnovenie školy a odišli najmä do Trnavy a Prešporka. Do školy nastúpilo len 17 žiakov a pre ich nízky počet už nasledujúci školský rok neotvorili. Od 12. novembra 1776 sa po apele na samotnú Máriu Teréziu v meste škola obnovila v podobe nižšieho kráľovského gymnázia. Ale to sa príkaz kráľovnej už od 23. januára 1778 transformovalo na národnú školu, ktorá úroveň gymnázia nedosahovala. Samotnú budovu gymnázia asanovali v roku 1932 pre schátralý stav. Na jeho mieste stojí budova dnešného mestského úradu.
Na budove mestského úradu je osadená pamätná tabuľa, ako spomienka na prvé jezuitské gymnázium v meste, ktoré na tomto mieste stálo.

 

Ján Milan Dubovský: Peripetie slobody, Pezinok 1997, str. 98, 99, 102, 103

Kamerové systémy