Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek, sa ako dieťa dostal do evanjelického sirotinca v Modre. Bojoval v 1. svetovej vojne v radoch monarchie. Po vzniku Československa si rozšíril vzdelanie a pracoval ako novinár v Slovenskom denníku a Národných novinách. V roku 1930 sa odsťahoval do Prahy, kde vydával literárny časopis Elán. Zároveň tvoril poéziu. Počas 2. svetovej vojny sa vrátil na Slovensko, po roku 1948 sa už venoval hlavne prekladom.
V auguste 1998 sa konal v Modre 18. svetový kongres básnikov, ktorý bol venovaný Jánovi Smrekovi. Počas kongresu mu odhalili 22. augusta 1998 pamätnú tabuľu na budove bývalého učiteľského ústavu, kde v roku 1921 maturoval.

 

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 38

Blízke pamätníky

Kamerové systémy