Ján Pálffy bol jediný syn Františka Pálffyho a Natálie Erdődy. V závere života patril k najbohatším mužom Uhorska. Z jeho majetku môžeme spomenúť zámky v Bojniciach a Pezinku. Jeho smrťou zanikla pezinská pálffyovská vetva, ktorej patrila aj časť hradu Červený Kameň, ale ktorá ho neužívala. V roku 1902 gróf založil Školskú štipendijnú základinu (Jána Pálffyho), veľkorysú nadáciu na podporu študentov vyšších škôl. Do nej vložil práve podiel na budove červenokamenského hradu, asi 2700 hektárov priľahlých pozemkov a pílu na spracovanie dreva.
Pred budovou obecného úradu v Častej, ktorá bola pôvodne postavená pre potreby Pálffyho štipendijnej základiny, je bronzové poprsie grófa v nadživotnom prevedení na veľkom kamennom podstavci. V nápise na nosnom kubuse je vytesané meno Zsákodi Csiszér János. Je to známy maďarský sochár. Netrúfame si tvrdiť, či je autorom len podstavca alebo aj busty. Dielo vzniklo v roku 1915, kedy bola spomenutá budova asi dostavaná a odovzdaná do užívania.

 

Štefan Pálffy (1828 – 1910), Červený Kameň
Rudolf Poizl († 1969), Častá
SNP, Častá
Juraj Fándly (1750 - 1811), Častá
Pomník padlých, Častá
Kamerové systémy