Franz von Meissl bol iniciátorom, aby sa rodný dom maliara Jána Kupeckého v Pezinku označil pamätnou tabuľou asi niekedy v 2. polovici 19. storočia (GEBURTSHAUS DES JOHANN KUPECKY 1667). Dnes je táto tabuľa v depozite Malokarpatského múzea. Po konfiškácii domu po druhej svetovej vojne sa jeho vlastníkom stalo mesto, keď jeho predchádzajúci majiteľ bol ako etnický Nemec deportovaný. Mesto takmer okamžite a opakovane požiadalo okresný úrad v Modre o povolenie na demoláciu domu, ktorý bol neobývateľný a životunebezpečný, ale nedostalo ho. Keď sa na Slovensku začalo hľadanie družobných miest v Čechách, stala sa osoba Jána Kupeckého, potomka exulantov z Mladej Boleslavi dobrým spojivkom medzi Pezinkom a Mladou Boleslavou, ktorých družba sa otvorila 1. októbra 1950. Z toho dôvodu už začiatkom spomenutého roka požiadal Pezinok Povereníctvo školstva o finančné prostriedky na opravu domu. Dotácia bola priznaná a v roku 1952 ešte navýšená, tak mohol byť dom opravený pre výstavné účely. Dom sa v 60-tych rokoch stal expozíciou Malokarpatského múzea pre sporadické výstavy. Po roku 1970 prišlo na dome k výmene šindľovej strechy za škridlovú. V roku 2002 sa vlastníkom Malokarpatského múzea a aj s Kupeckého domom stal Bratislavský samosprávny kraj. Kraj bol Pezinkom v roku 2015 požiadaný o bezodplatný prevod Kupeckého domu do vlastníctva mesta, k čomu prišlo nasledujúci rok. Podmienkami prevodu boli ale aj nemalé investície do jeho opravy, ktorými bolo mesto zaviazané, pretože dom nebol v dobrom stave.
V roku 1983 bola na fasáde domu osadená bronzová busta J. Kupeckého. Jej autorom bol bol sochár Alexander Ilečko (v spolupráci s architektom Petrom Peressényim).

 

Martin Hrubala: Obnova rodného domu Jána Kupeckého v Pezinku (1950-1952), in: Historika 1/2016, str. 40-43;

pozn.: Franz von Meissl (1837-1934), lekárnik, verejne činný, zakladateľ hasičského zboru, mestský patriot sám by si od mesta zaslúžil pamätnú tabuľu.

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy