Ján Farkaš sa narodil v Modre vo vinárskej rodine. Už v mladom veku sa spolupodieľal na rodinnom podnikaní vo vinárstve. Hneď po oslobodení dal postaviť budovu na Štefánikovej ulici pre moderný vinársky podnik, ktorý ale čoskoro znárodnili. S touto situáciou sa ale dobre vysporiadal, ďalej pracoval v odbore, získal univerzitné pedagogické vzdelanie. Vo Vinárskych závodoch v Pezinku viedol tím výskumníkov na vzniku legendárnej viney, ktorej receptúru sám vytvoril. Po zániku socializmu mu vinársky podnik v reštitúcii vrátili.
Iniciátorom pamätnej tabule pre Jána Farkaša bol člen Modranskej muzeálnej spoločnosti Karol Erdelský. Samotnú pamätnú tabuľu venovala rodina Jána Farkaša, výtvarne ju navrhol Pavol Šíma-Juríček. Pamätnú tabuľu odhalili 25. apríla 2008 na budove vinárskeho podniku na Štefánikovej ulici na úvod spomienkového podujatia na osobnosť J. Farkaša.

 

Viera Jančovičová: Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Farkašovi, in: Modranské zvesti 5/2008, str. 12

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy