Ján Farkaš sa narodil v Modre vo vinárskej rodine. Už v mladom veku sa spolupodieľal na rodinnom podnikaní vo vinárstve. Hneď po oslobodení dal postaviť budovu na Štefánikovej ulici pre moderný vinársky podnik, ktorý ale čoskoro znárodnili. S touto situáciou sa ale dobre vysporiadal, ďalej pracoval v odbore, získal univerzitné pedagogické vzdelanie. Vo Vinárskych závodoch v Pezinku viedol tím výskumníkov na vzniku legendárnej viney, ktorej receptúru sám vytvoril. Po zániku socializmu mu vinársky podnik v reštitúcii vrátili.
Iniciátorom pamätnej tabule pre Jána Farkaša bol člen Modranskej muzeálnej spoločnosti Karol Erdelský. Samotnú pamätnú tabuľu venovala rodina Jána Farkaša, výtvarne ju navrhol Pavol Šíma-Juríček. Pamätnú tabuľu odhalili 25. apríla 2008 na budove vinárskeho podniku na Štefánikovej ulici na úvod spomienkového podujatia na osobnosť J. Farkaša.

 

Viera Jančovičová: Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Farkašovi, in: Modranské zvesti 5/2008, str. 12

Blízke pamätníky

Kamerové systémy