Rodák z Modry Ján Bakoš získal vyššie vzdelanie štúdiom evanjelickej teológie v Bratislave a počas štúdia semitskej filológie a kultúry v nemeckom Göttingene. Stal sa uznávaným odborníkom semitskej orientalistiky na univerzitných postoch a neskôr aj na pôde SAV. Zomrel v českom Kolíne, pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.
V marci 1980 dalo mesto Modra odhaliť Jánovi Bakošovi pamätnú tabuľu na rodnom dome. Počas opravy fasády domu dala Modra zhotoviť repliku pamätnej tabule, ktorú osadili na pôvodné miesto 5. januára 2011.

 

(kvm): Modranské osobnosti a udalosti, in: Modranské zvesti 1/2011, str. 13

Blízke pamätníky

Kamerové systémy