Pri evanjelickom kostole je nevšedný pamätník na dom členov rodiny židovského obyvateľa Kráľovej Jakuba Grünwalda, ktorí prišli o život v koncentračnom tábore. Vo výtvarnej skratke je znázornená stena dnes už nejestvujúceho domu s dvorom. Celý tento priestor má slúžiť ako malý park s kultúrnym účelom pod názvom Zelený les (doslovný preklad mena Grünwald). Zeleň v parčíku má ešte len vyrásť, ale murovaná stena dvora už slúži ako exteriérová galéria.
Pamätnú tabuľu na dome odhalili 17. novembra 2013 tri pravnučky J. Grünwalda, ktoré pricestovali z Izraela. Celé dielo bolo zavŕšené po dvojročnom organizátorskom úsilí Sidónie Horňanovej, evanjelickej farárky Kráľovej. Architektonicky ho navrhol Daniel Bartoš.

Na tomto mieste bol do roku 1941 rodinný dom a obchod, ktorý vlastnil
Jakub Grünwald (1872-1944).

Na pamiatku umučeného Jakuba Grünwalda a členov jeho rodiny
a všetkých obetí holokaustu
s úctou venuje
Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra-Kráľová

 

Dom rodiny Grünwald bol v roku 1941 arizovaný členom bývalej Hlinkovej gardy. Pretože dom susedil s evanjelickou farou, v povojnovom období prejavil oň záujem miestny evanjelický zbor, ktorý ho odkúpil od potomkov rodiny Grünwald. O pozemok ale viedol ešte súdny spor s rodinou arizátora počas a aj po páde socializmu.

 

Janka Krivošová: Zelený les - odhalenie pamätnej tabule v Kráľovej, in: Modranské zvesti 12/2013, str. 2;
Ivan Tóth: Názor: Spomienka..., in: Modranské zvesti 2/2014, str. 19

Blízke pamätníky

Kamerové systémy