Pri evanjelickom kostole je nevšedný pamätník na dom členov rodiny židovského obyvateľa Kráľovej Jakuba Grünwalda, ktorí prišli o život v koncentračnom tábore. Vo výtvarnej skratke je znázornená stena dnes už nejestvujúceho domu s dvorom. Celý tento priestor má slúžiť ako malý park s kultúrnym účelom pod názvom Zelený les (doslovný preklad mena Grünwald). Zeleň v parčíku má ešte len vyrásť, ale murovaná stena dvora už slúži ako exteriérová galéria.
Pamätnú tabuľu na dome odhalili 17. novembra 2013 tri pravnučky J. Grünwalda, ktoré pricestovali z Izraela. Celé dielo bolo zavŕšené po dvojročnom organizátorskom úsilí Sidónie Horňanovej, evanjelickej farárky Kráľovej. Architektonicky ho navrhol Daniel Bartoš.

Na tomto mieste bol do roku 1941 rodinný dom a obchod, ktorý vlastnil
Jakub Grünwald (1872-1944).

Na pamiatku umučeného Jakuba Grünwalda a členov jeho rodiny
a všetkých obetí holokaustu
s úctou venuje
Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra-Kráľová

 

Dom rodiny Grünwald bol v roku 1941 arizovaný členom bývalej Hlinkovej gardy. Pretože dom susedil s evanjelickou farou, v povojnovom období prejavil oň záujem miestny evanjelický zbor, ktorý ho odkúpil od potomkov rodiny Grünwald. O pozemok ale viedol ešte súdny spor s rodinou arizátora počas a aj po páde socializmu.

 

Janka Krivošová: Zelený les - odhalenie pamätnej tabule v Kráľovej, in: Modranské zvesti 12/2013, str. 2;
Ivan Tóth: Názor: Spomienka..., in: Modranské zvesti 2/2014, str. 19

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy