Ivan Branislav Zoch sa narodil v Jasenovej v rodine známeho evanjelického kňaza Ctibora Zocha. Od roku 1866 bol profesorom na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Vyučoval hlavne prírodovedné predmety ale aj telesnú výchovu. V roku 1874 gymnázium zatvorili. O dva roky získal miesto profesora na gymnázia v chorvátskom Osijeku. Než zvládol dokonale chorvátsky jazyk, vyučoval v nemčine. V školských službách medzi južnými Slovanmi pôsobil neskôr aj na ďalších miestach a v roku 1908 odchádza do penzie. Za miesto na usadenie si vyhliadol Modru, kde pôsobil ako evanjelický farár jeho brat Pavol. Prichádza sem však až po jeho smrti a zapája sa do činorodej práce modranskej evanjelickej komunity. Pochovaný je na modranskom cintoríne. Za jeho najvýznamnejšie literárne dielo sa považuje asi učebnica fyziky Physika čili silozpyt pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie vydaná v roku 1869.
Na dome, v ktorom I. B. Zoch v Modre býval, dala samospráva mesta odhaliť pamätnú tabuľu (pred rokom 1987).

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy