Ivan Branislav Zoch sa narodil v Jasenovej v rodine známeho evanjelického kňaza Ctibora Zocha. Od roku 1866 bol profesorom na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Vyučoval hlavne prírodovedné predmety ale aj telesnú výchovu. V roku 1874 gymnázium zatvorili. O dva roky získal miesto profesora na gymnázia v chorvátskom Osijeku. Než zvládol dokonale chorvátsky jazyk, vyučoval v nemčine. V školských službách medzi južnými Slovanmi pôsobil neskôr aj na ďalších miestach a v roku 1908 odchádza do penzie. Za miesto na usadenie si vyhliadol Modru, kde pôsobil ako evanjelický farár jeho brat Pavol. Prichádza sem však až po jeho smrti a zapája sa do činorodej práce modranskej evanjelickej komunity. Pochovaný je na modranskom cintoríne. Za jeho najvýznamnejšie literárne dielo sa považuje asi učebnica fyziky Physika čili silozpyt pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie vydaná v roku 1869.
Na dome, v ktorom I. B. Zoch v Modre býval, dala samospráva mesta odhaliť pamätnú tabuľu (pred rokom 1987).

 

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy