Fraňo Kráľ sa narodil v USA rodine slovenského vysťahovalca. Ako dvojročný sa s matkou vrátil na Slovensko. Pracoval ako učiteľ, bol tvorcom literárnej prózy so sociálnym kontextom, za ktorú obdržal aj titul Národný umelec. Ťažké detstvo a choroby sa podpísali na jeho zdraví, zomrel v pomerne skorom veku. Na jeden školský rok 1930-1931 sa stal učiteľom dvojtriednej školy v Piesku, ktorú Modra zriadila v budove mestskej vily z roku 1890. Budova slúžila školským účelom do roku 1945, dnes je v schátranom stave.
Učiteľskú epizódu zo života F. Kráľa pripomína jednoduchá pamätná tabuľa, osadená mestom Modra v roku 1976 na budove bývalej školy v Piesku.

V TEJTO BUDOVE ZALOŽIL ŠKOLU
A V ROKOCH 1930 - 1931 PÔSOBIL
NÁRODNÝ UMELEC
FRAŇO KRÁĽ

MÁJ 1976              MsNV MODRA

 

Ján Graus: Huncokárska škola na Piesku, in: Modranské zvesti 1/2016, str. 10

Blízke pamätníky

Kamerové systémy