Najvýznamnejší srbský spisovateľ 18. storočia prijal meno Dositej (rodným menom Dimitrije) v kláštore, kde strávil v mladom veku tri roky. Kláštor opustil, keď prejavil túžbu po svetskom vzdelaní. Precestoval celú Európu, získal neuveriteľné jazykové znalosti. Vo svojich literárnych dielach šíril osvietenecké myšlienky v národnom jazyku. V roku 1777 sa vzdelával v Modre na evanjelickom gymnáziu a popritom aj vyučoval srbských študentov. Predpokladá sa, že už vtedy začal písať svoje autobiografické dielo Život i priključenija. D. Obradović podporil povstanie Srbov proti Osmanskej ríši v roku 1804, po ktorom získalo Srbsko dočasnú nezávislosť. Stal sa vtedy ministrom školstva, založil v Belehrade nové školy. Je autorom hymnickej piesne Vostani Srbija.
Pamätnú tabuľu na budove bývalého modranského gymnázia odhalili Dositejovi Obradovićovi 26. októbra 1989 za účasti delegátov Matice srbskej. Udalosť odhalenia sa konala počas slávnostnej akadémie pri 250. (predpokladanom) výročí narodenia spisovateľa.

 

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 34

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy