Najvýznamnejší srbský spisovateľ 18. storočia prijal meno Dositej (rodným menom Dimitrije) v kláštore, kde strávil v mladom veku tri roky. Kláštor opustil, keď prejavil túžbu po svetskom vzdelaní. Precestoval celú Európu, získal neuveriteľné jazykové znalosti. Vo svojich literárnych dielach šíril osvietenecké myšlienky v národnom jazyku. V roku 1777 sa vzdelával v Modre na evanjelickom gymnáziu a popritom aj vyučoval srbských študentov. Predpokladá sa, že už vtedy začal písať svoje autobiografické dielo Život i priključenija. D. Obradović podporil povstanie Srbov proti Osmanskej ríši v roku 1804, po ktorom získalo Srbsko dočasnú nezávislosť. Stal sa vtedy ministrom školstva, založil v Belehrade nové školy. Je autorom hymnickej piesne Vostani Srbija.
Pamätnú tabuľu na budove bývalého modranského gymnázia odhalili Dositejovi Obradovićovi 26. októbra 1989 za účasti delegátov Matice srbskej. Udalosť odhalenia sa konala počas slávnostnej akadémie pri 250. (predpokladanom) výročí narodenia spisovateľa.

 

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 34

Blízke pamätníky

Kamerové systémy