Rodák z Nového Mesta nad Váhom Daniel Neumann absolvoval nižšie gymnázium v Modre a lýceum v Prešove a na dlhší čas sa ako učiteľ usadil na myjavských kopaniciach. Modranský evanjelický farár Daniel Minich ho v roku 1863 povolal za učiteľa novotvorenej cirkevnej školy v Kráľovej. D. Neumann sa zapojil do života miestnych evanjelikov a v spolupráci s budúcim zborovým dozorcom Petrom Jamnickým pripravili výstavbu kostola v Kráľovej a osamostatnenie miestneho cirkevného zboru od Modry. Evanjelici v Kráľovej otvorili kostol v roku 1875, od roku 1884 získali samostatnosť, v roku 1897 postavili farskú budovu. Sám Neumann popri učiteľských povinnostiach zastupoval v neprítomnosti modranského farára Minicha a než bol ustanovený kaplán v Kráľovej, viedol aj služby Božie v novom kostole. V roku 1904 odchádza do dôchodku. Pochovaný je na cintoríne v Kráľovej.
Pamätnú tabuľu D. Neumannovi odhalila jeho vnučka Darina Haláková 3. novembra 2019 na zrekonštruovanej fasáde budovy bývalej evanjelickej školy. Donorom pamätnej tabule bol miestny evanjelický cirkevný zbor.

 

Ivan Tóth: Daniel Neumann, prvý učiteľ v Modre na Kráľovej ulici, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 39-52;
(jk, sh): Slávnosť kraľovanských evanjelikov, in: Modranské zvesti, 11/2019, str. 1

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy