Rodák z Nového Mesta nad Váhom Daniel Neumann absolvoval nižšie gymnázium v Modre a lýceum v Prešove a na dlhší čas sa ako učiteľ usadil na myjavských kopaniciach. Modranský evanjelický farár Daniel Minich ho v roku 1863 povolal za učiteľa novotvorenej cirkevnej školy v Kráľovej. D. Neumann sa zapojil do života miestnych evanjelikov a v spolupráci s budúcim zborovým dozorcom Petrom Jamnickým pripravili výstavbu kostola v Kráľovej a osamostatnenie miestneho cirkevného zboru od Modry. Evanjelici v Kráľovej otvorili kostol v roku 1875, od roku 1884 získali samostatnosť, v roku 1897 postavili farskú budovu. Sám Neumann popri učiteľských povinnostiach zastupoval v neprítomnosti modranského farára Minicha a než bol ustanovený kaplán v Kráľovej, viedol aj služby Božie v novom kostole. V roku 1904 odchádza do dôchodku. Pochovaný je na cintoríne v Kráľovej.
Pamätnú tabuľu D. Neumannovi odhalila jeho vnučka Darina Haláková 3. novembra 2019 na zrekonštruovanej fasáde budovy bývalej evanjelickej školy. Donorom pamätnej tabule bol miestny evanjelický cirkevný zbor.

 

Ivan Tóth: Daniel Neumann, prvý učiteľ v Modre na Kráľovej ulici, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 39-52;
(jk, sh): Slávnosť kraľovanských evanjelikov, in: Modranské zvesti, 11/2019, str. 1

Blízke pamätníky

Kamerové systémy