Daniel Minich z Modry bol žiakom Ľudovíta Štúra, patril k rebelujúcej zostave študentov, ktorí odišli z bratislavského lýcea do Levoče zo solidarity so svojim odvolaným profesorom. V roku 1848 nastúpil na modranskú evanjelickú faru ako kaplán pri farárovi Karolovi Štúrovi, bratovi Ľudovíta Štúra. Po smrti Karola Štúra sa stal modranským farárom. Bol dvakrát ženatý, za manželky si vzal dcéry Jána Roya, evanjelického farára zo Starej Turej. Deti mal len s prvou manželkou Kristínou. Zo štyroch detí sa dospelého veku dožil len syn Jozef Jaroslav, aj ten zomrel predčasne, pár mesiacov po svojom otcovi. Predčasne zomrela aj Kristína, už po šiestich rokoch manželstva. Druhýkrát sa D. Minich oženil s veľkým časovým odstupom s Františkou. V roku 1896 odišli bývať ku Jozefovi Jaroslavovi do Pezinka, tam boli aj pochovaní.
Daniel Minich patril medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej a v roku 1872 pripravil aj osadenie pomníka na hrobe Ľudovíta Štúra.
Pamätnú tabuľu Danielovi Minichovi dala zhotoviť Matica slovenská. Iniciátorom tabule bol jej člen Jozef Schwarz. Odhalenie tabule bolo súčasťou širšieho podujatia, ktoré podporilo mesto Modra a evanjelický cirkevný zbor v Modre zastúpený predovšetkým osobou farárky Evy Oslíkovej. V nedeľu 5. novembra 2023 v doobedňajších hodinách odslúžila Eva Oslíková bohoslužbu v modranskom evanjelickom kostole a kázeň so zameraním na osobu D. Minicha mal biskup Ján Hroboň. Pripravený program pred tabuľou osadenou na budove evanjelickej fary narušilo daždivé počasie, prejavy hostí sa nakoniec vykonali v evanjelickom kostole. Tabuľu následne požehnal biskup Ján Hroboň. Nasledoval seminár o živote a diele D. Minicha v priestoroch modranskej fary a na záver podujatia sa konal pietny akt položenia vencov na Minichovom hrobe v Pezinku.

Peter Schvantner, Jozef Schwarz: Daniel Minich trvale zvečnený pamätnou tabuľou, 8.11.2023, in: matica.sk

Blízke pamätníky

Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy