Oslobodzovacie boje pri obci Buková trvali vyše dvoch dní (4. - 5. 5. 1945), obcou prechádzali jazdecké kozácke jednotky, sprevádzala ich strelecká podpora z raketometov Kaťuša, ktoré obec priamo nezasiahli, ich cieľom boli výšinné postavenia nepriateľa nad obcou. Počas bojov padlo 38 sovietskych vojakov. Boli pochovaní v samostatných hroboch, po exhumáciách začiatkom februára 1946 ich telá previezli na Slavín. Bližšie údaje sme v dostupnej literatúre nenašli, z iného pomníka je známe meno nadporučíka Grigorija Tarasoviča Kožeduba (* 1918), ktorý v obci padol.
V roku 2019 zhotovil autor vojenských pamätníkov pri obci jaskyniar Miloš Hačo pomník červenoarmejcom s kozáckymi motívmi. Osadil ho pri hlavnej ceste v strede obce, kde bolo pod sochou Panny Márie pôvodne pochovaných päť sovietskych vojakov. Na pomníku je zaznamenaný dátum oslobodenia obce 5. apríl 1945.

Zuzka Nahálková († 2001), Buková
Padlým vojakom, Buková
Padlým červenoarmejcom, Buková
Obetiam prechodu frontu, Buková
Kamerové systémy