Oslobodzovacie boje pri obci Buková trvali vyše dvoch dní (4. - 5. 5. 1945), obcou prechádzali jazdecké kozácke jednotky, sprevádzala ich strelecká podpora z raketometov Kaťuša, ktoré obec priamo nezasiahli, ich cieľom boli výšinné postavenia nepriateľa nad obcou. Počas bojov padlo 38 sovietskych vojakov. Boli pochovaní v samostatných hroboch, po exhumáciách začiatkom februára 1946 ich telá previezli na Slavín. Bližšie údaje sme v dostupnej literatúre nenašli, z iného pomníka je známe meno nadporučíka Grigorija Tarasoviča Kožeduba (* 1918), ktorý v obci padol.
V roku 2019 zhotovil autor vojenských pamätníkov pri obci jaskyniar Miloš Hačo pomník červenoarmejcom s kozáckymi motívmi. Osadil ho pri hlavnej ceste v strede obce, kde bolo pod sochou Panny Márie pôvodne pochovaných päť sovietskych vojakov. Na pomníku je zaznamenaný dátum oslobodenia obce 5. apríl 1945.

Kamerové systémy