Biskup Ambróz Lazík sa narodil v Trstíne, v roku 1922 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza, primícijnú omšu odslúžil v Hájičku v rodnej obci. Od roku 1942 bol trnavským farárom. Po smrti biskupa Jantauscha v roku 1947 prevzal vedenie Trnavskej apoštolskej administratúry. V roku 1949 sa stal biskupom, ale ďalšie obdobie jeho života bolo poznačené tvrdým zasahovaním komunistického režimu do cirkevnej správy. V roku 1968 prevzal vedenie Spolku svätého Vojtecha. Ambróz Lazík zomrel v Trnave, po mesiaci od smrti jeho telesné ostatky previezli a pochovali v Trstíne.
Bronzovú pamätnú tabuľu na rodnom dome mu odhalili v roku 1997. Venovali ju rodáci, Arcibiskupský úrad v Trnave a SSV. Na tabuli je nápis Ave Crux, ktorý si A. Lazík zvolil za svoje biskupské heslo.

 

Návšteva kardinála Jozefa Tomka, Trstín
Peter Opalek († 2014), Trstín
Martin Kollár (1853 - 1919), Trstín
Pomník padlých, Trstín
Martin Kollár - hrob, Trstín
Kamerové systémy