Alexander Zahlbruckner sa narodil vo Svätom Jure. Univerzitné vzdelanie získal vo Viedni, v ktorej sa usadil, keď získal prácu v tamojšom prírodovedeckom múzeu. V rokoch 1818 až 1922 bol riaditeľom botanického oddelenia múzea. Zaoberal sa botanikou, jeho špecializáciou bola lichenológia, náuka o lišajníkoch. V tomto obore sa stal svetovou kapacitou. Zostavil 10-zväzkový katalóg lišajníkov. Aj po odchode do Viedne zostal v kontakte so svojím rodiskom. Vo Svätom Jure si našiel manželku a trávil v ňom dovolenky aj po smrti rodičov. Počas nich podnikal botanické výlety do Malých Karpát, na ktoré si zval kolegov - botanikov z celého sveta.
Pamätnú tabuľu A. Zahlbrucknerovi na rodnom dome vo Svätom Jure odhalili v roku 1985.

 

Zahlbruckner, Alexander (31. 5. 1860 Sv. Jur - 8. 5. 1938 Viedeň), in: www.tlbhistory.szm.com

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy