Rodák z Veľkého Grobu A. Filípek vyštudoval Vysokú školu lesnícku v Mariabrunne. Po príchode do Modry v roku 1868 sa zamestnal na lesnom úrade. Neskôr sa stal jeho správcom. Ako veľká zásluha sa mu pripisuje vybudovanie turisticko-rekreačného letoviska Harmónie v zázemí Modry.
Na budove lesného úradu v Harmónii mu v roku 1929 osadili portrétnu pamätnú tabuľu z bronzu. Jej autorom bol sochár Ladislav Majerský.

TU SLOVENSKÉMU NÁRODU ODDANE ŽIL
A PRE ZVEĽADENIE MESTA V ROKOCH
1868-1923 NEÚNAVNE PRACOVAL
ALEXANDER FILÍPEK,
LESNÝ RADCA MESTA MODRY
* 12. IV. 1846 † 11. I. 1927.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy