Úseky železničnej trate Kúty - Jablonica a Smolenice - Trnava boli odovzdané do užívania 14. decembra 1897. Na trase z Jablonice do Smoleníc sa budoval tunel v Malých Karpatoch, pre omeškanie tento úsek otvorili 11. júna nasledujúceho roka. Tento dátum sa považoval za rozhodujúci pri oslavách existencie trate, keď 13. júna 1998 odhalili na železničnej stanici v Smoleniciach pamätnú tabuľu, venovanú storočnici trate. Železničná stanica Smolenice je hodne excentricky umiestnená od obce. Príčinou toho bol vraj gróf Jozef Pálffy, ktorý nesúhlasil, aby železnica prechádzala jeho pozemkami.

 

Kamerové systémy