YMCA je združenie mladých kresťanských mužov. V Bratislave postavil architekt Alois Balán pre združenie budovu so vžitým názvom YMCA, ktorú slávnostne otvorili 8. decembra 1923. Pozemok poskytol Juraj Schulpe (1867 - 1936), zakladateľ robotníckej kolónie v susedstve.

Po stranách vchodu do budovy sú dve pamätné tabule v slovensko-anglickej a v nemecko-maďarskej verzii. Boli tu umiestnené asi dodatočne. Nápis na nich vyjadruje vďaku J. Schulpemu za dobročinnosť pri vzniku Ymky.

 

Gabriela Dudeková: Bratislavská YMCA a Juraj von Schulpe, 24. 2. 2013, in: budovaymca.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy