Slávny hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) hral vo svojich troch rokoch na klavíri, v piatich skladal kratšie hudobné skladby, prvú symfóniu mal zložiť v ôsmych rokoch. Talentovaná bola aj jeho staršia sestra. Otec im v skorej mladosti organizoval spoločné koncertné vystúpenia. V decembri 1762 mohli koncertovať v kruhoch bratislavskej šľachty, ale domnienka o tom je založená len na otcovom liste, podľa ktorého navštívil Bratislavu v spomenutom čase. Podľa skúpych rodinných zmienok z neskoršej doby asi v tej dobe s ním boli aj obe deti, ale koncertné vystúpenie sa v nich nespomenulo, rovnako ako v spomenutom liste. Obsah listu Mozartovho otca dal prvýkrát do historických súvislostí s možným koncertom Zdenko Nováček, riaditeľ Ústavu hudobnej vedy SAV. Budovu Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici označil ako jedno z možných koncertných miest.
V roku 1959 bola na budove Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici osadená pamätná tabuľa na pamäť koncertu 6-ročného Wolfganga Amadea Mozarta, konaného v Bratislave v decembri 1762. Autorom tabule z mramoru je sochár Ivan Strelka.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy