Karpatskí Nemci sa na územie Slovenska začali sťahovať v 12. storočí na pozvanie uhorských kráľov. Najpočetnejšie kolonizačné vlny Nemcov prišli na konci 13. a začiatkom 14. storočia. Podľa odhadov ich na stredovekom Slovensku žilo vyše 200 tisíc, tvorili takmer pätinu obyvateľstva. V období medzi svetovými vojnami ich na Slovensku žilo asi 150 tisíc. S príchodom frontu 2. svetovej vojny v obave pred ruskými vojakmi ich emigrovalo do nemecky hovoriacich krajín 90 tisíc, nepočítajúc tých, ktorí sa krátko po upokojení situácie vrátili. V závere vojny a po prechode frontu viacerí prišli o život pri nenávistných pogromoch. V rámci povojnového usporiadania pomerov bolo do konca roka 1947 nútene vysťahovaných 32 tisíc karpatských Nemcov, na Slovensku ich zostalo asi 25 tisíc, odňaté československé občianstvo im však opätovne priznali až v roku 1953. V súčasnosti sa k nemeckej národnosti hlási asi 5 tisíc obyvateľov.
Na pamäť odsunu bola v roku 2006 na fasádu Múzea karpatských Nemcov v Bratislave umiestnená pamätná tabuľa. Jej autorom je akademický sochár Július Mag.

 

Karpatskí Nemci, in: beliana.sav.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy