Maďarskí a slovenskí evanjelici v Prešporku získali povolenie od Márie Terézie a mohli si postaviť pre svoje potreby murovaný chrám ešte pred tolerančným patentom. Postavili ho v rokoch 1776 až 1777 podľa plánov Františka Romischa na mieste nemeckého artikulárneho chrámu, ktorý bol drevený. V roku 1980 prebehla výrazná prestavba interiéru kostola, keď bola zrušená empora za oltárom a premiestnená kazateľnica. Pri výročí dvestoročného posvätenia chrámu odhalili 27. novembra 1977 v jeho priestoroch jednoduchú pamätnú tabuľu s biblickým citátom a vyjadrením vďaky pre svojich predkov, ktorí postavili tento chrám. Prestavbu z roku 1980 spomína nižšie pridaná jednoriadková tabuľa.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy