Pedagóg, zakladateľ modernej slovenskej kardiológie. V rokoch 1948 - 1978 viedol 2. internú kliniku LF UK, ktorá sídlila na Palisádach v Bratislave v budove evanjelických diakonís. V rokoch 1948 - 1953 bol vedúcim odboru zdravotníctva Bratislavy, v rokoch 1954 -1960 predsedom Československej kardiologickej spoločnosti a v rokoch 1968 - 1970 poslancom SNR. Zomrel v Bratislave.

Po iniciatíve potomkov V. Haviara a bratislavského evanjelického a. v. zboru 1. júna 2009 odhalili pamätnú tabuľu Vladimírovi Haviarovi na fasáde budovy na Palisádach, ktorú postavili nemeckí evanjelici.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy