Valentína, dievčatko, ktoré nestihlo toho veľa prežiť, pretože zomrelo desaťročné na leukémiu.

Otec si dal v talianskej Verone zhotoviť bronzovú plastiku anjelika, ktorý bol vo veľkosti Tinky a zachytával aj jej podobu. Ponúkol ju ako dar Starému mestu Bratislavy. Tinkin otec a starosta Starého mesta Andrej Petrek ju potom odhalili na Vajanského nábreží 8. septembra 2010. Plastika je venovaná všetkým deťom, ktoré už nie sú medzi nami. V máji 2011 zberači kovov rozpílili plastiku na 9 kusov o predali ju do zberných surovín. Otec Tinky dal plastiku opraviť na svoje náklady a od novembra 2011 je opäť osadili. Subtílna socha sa stala objektom výčinov vandalov aj v ďalšom období. V máji 2015 bola vážne poškodená turistami z cudziny. Samospráva Starého mesta sa s darcom diela dohodla na premiestnení diela. Socha bola nasledujúci rok demontovaná a hľadá sa pre ňu nové vhodnejšie miesto.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy