Po zvolení Márie Terézie si prešporský nemecký evanjelický zbor postavil na mieste artikulárneho chrámu ešte v predtolerančnom období nový chrám. Postavili ho podľa projektu Mateja Walcha v priebehu rokov 1774 až 1776.

V priestoroch kostola sú odhalené dve pamätné tabule, viažúce sa k výročiam vzniku kostola. Prvá je v nemeckom jazyku a bola odhalená k storočnici kostola 3. decembra 1876. Druhú odhalili 1. adventnú nedeľu v roku 1976 ku dvestoročnici kostola a je už pochopiteľne v slovenskom jazyku.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy