Alžbeta (1207 - 1231), dcéra uhorského kráľa Ondreja II., si vzala durínske knieža Ľudovíta IV. za manžela. Preto má niekedy aj prívlastok Durínska. Manžel čoskoro zahynul v boji a jeho príbuzní ju vyhnali z hradu Wartburg. Alžbeta sa venovala charitatívnej činnosti. Už v roku 1235 ju vyhlásili za svätú.
Za panovania sv. Štefana (975 ? - 1038), zakladateľa Uhorského kráľovstva, sa rozšírilo kresťanstvo v krajine. V roku 1083 ho vyhlásili za svätého.
Sv. Imrich (1007 ? - 1031), syn sv. Štefana, zomrel ešte počas života otca. Popri najvyššom vzdelaní získal aj základy kňazskej výchovy. Aj po svadbe zotrval v celibáte. V roku 1083 ho vyhlásili za svätého.
Sv. Ladislav (1040 ? - 1095) bol uhorským kráľom od roku 1077 až do smrti. Usporiadal pomery v krajine. V roku 1192 ho vyhlásili za svätého.
Na fasáde kostola alžbetínok na Špitálskej ulici sú sochy sv. Štefana Kráľa, sv. Ladislava a sv. Alžbety Uhorskej. Na fasáde kostolu priľahlého kláštora sú sochy sv. Imricha a sv. Alžbety Uhorskej.
Na fasáde kostola kapucínov je socha sv. Štefana kráľa od bratislavského sochára Antona Brandla.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy