Bratia Juraj a Tomáš Tvarožkovci pochádzali z početných súrodencov rodiny z Brezovej pod Bradlom. Juraja (30.11.1887 - 11.1.1966) v čase 1. svetovej vojny povolali v roku 1914 do rakúsko-uhorskej armády a poslali na ruský front. Padol do zajatia, ale keďže mal už stredoškolské stavebné vzdelanie, projektoval sibírske mesto Kemerovo. V Rusku vstúpil do československých légií. Po návrate na Slovensko zložil staviteľské skúšky a začal pracovať ako architekt. Jeho prvým veľkým projektom bola obytná budova Metropol s kinom a kaviarňou (1927-28). Rodina Tvarožkovcov v nej mala svoj vlastný byt. Kaviareň v Metropolke bola miestom, kde sa rodina a rodáci z Brezovej pod Bradlom pri cestách do Bratislavy stretali. Kaviareň sa stala tiež obľúbeným miestom stretnutí československých intelektuálov. V dobe nastupujúceho socializmu strávil rok vo väzení, ďalšie obdobie trestu bolo v roku 1953 zrušené amnestiou.
Tomáš (* 21.12.1892) od mladosti pracoval ako bankový úradník na rôznych miestach. Po vzniku Československa sa stal riaditeľom banky v Trnave. S podporou starostu Bratislavy Ľudovíta Okánika založil Mestskú sporiteľňu, ktorá zo začiatku sídlila v provizórnych priestoroch. Sporiteľňa si však dala postaviť vlastné centrálne sídlo (1929-31) na Námestí SNP na mieste staršieho bytového domu. Projektoval ho brat Juraj ako polyfunkčnú budovu s obchodnou pasážou, s obytnými a kancelárskymi priestormi. V dobe Slovenského štátu sa Tomáš angažoval v odbojovom hnutí, pomáhal pri útekoch antifašistov z Protektorátu Čechy a Morava cez Slovensko. Zúčastnil sa príprav SNP, stal sa členom povstaleckej Slovenskej národnej rady. Po vojne prišiel do Bratislavy ako organizátor Zboru povereníkov vo funkcii povereníka pre financie. Čoskoro však zomrel za podozrivých okolností. Našli ho mŕtveho za pracovným stolom 20. júla 1945, oficiálnou príčinou bolo srdcové zlyhanie.
Iniciátorom pamätnej tabule bratom Tomášovi a Jurajovi Tvarožkovcom bol ich synovec Branislav Tvarožek. Autorom dvojportrétnej pamätnej tabule je sochár Milan Lukáč. Hotová tabuľa bola prvýkrát predstavená v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU 21. decembra 2022 pri spomienkovom podujatí na bratov Tvarožkovcov. Občianske združenie Osobnosti pod Bradlom v kooperácii s potomkami rodiny pripravilo túto spomienkovú akciu, zhotovenie aj slávnosť odhalenia tabule. Odhalená bola 7. augusta 2023 na budove Metropol zo strany Špitálskej ulice.

Branislav Balogh: Dvojportrét na počesť Tvarožkovcov, in: Bojovník 6-7/2023, str. 6

Blízke pamätníky

Kamerové systémy