Tomáš Masaryk (1850 - 1937) sa oficiálne sa narodil v Hodoníne v rodine otca Slováka 7. marca 1850. Počas študentských rokov sa zoznámil a neskôr oženil s Američankou, po ktorej získal prímenie Garrigue. Ako profesor pražskej univerzity prichádzal do styku s početnou mladou slovenskou komunitou. Od začiatku 90-tych rokov 19. storočia vstupuje do politiky, stane sa poslancom rakúskeho ríšskeho snemu, po počiatočnej loajalite sa stáva kritikom monarchie. Krátko po vypuknutí 1. svetovej vojny odišiel do západnej Európy, kde spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom zorganizoval československý odboj proti Rakúsko-Uhorsku. So vznikom Československa sa stal jeho prvým prezidentom, vo funkcii bol opakovane potvrdený a zotrval v nej do roka 1935, keď abdikoval zo zdravotných dôvodov.
Na výročie vzniku ČSR 28. októbra 2010 pred budovou SNM, kde sa uvoľnilo miesto po presťahovaní pamätníka s levom, odhalil starosta Starého Mesta Andrej Petrek bronzovú sochu T. G. Masaryka. Je 2,2 m vysokou kópiou sochy českého sochára Ladislava Šalouna. Jeho originál v bronzovom prevedení pôvodne stál v hale Zemskej banky na dnešnej Gorkého ulici a dnes je v depozite Mestského múzea Bratislavy. Z predchádzajúceho pamätníka bola ponechaná masívna pamätná tabuľa upomínajúca na vznik Československa. Priestor okolo pomníka v roku 2019 vyčlenili z Vajanského nábrežia a pomenovali Masarykovým námestím.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy