Budova na Konventnej 13 sa postavila pre účely evanjelického lýcea v rokoch 1854 – 1855. Samotná škola bola lýceom už od roku 1803. Lýceum vychovalo pre slovenský národ veľa národne orientovaných žiakov. Menoslov tých najvýznamnejších (67 mien) sa zvečnil na nároží budovy na pamätnej tabuli podľa projektu architekta Harminca v roku 1932.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy