V rokoch 1802 až 1848 zasadal Uhorský snem v budove Uhorskej kráľovskej komory (dnes Univerzitnej knižnice) v Prešporku. Ako poslanci snemu tu pôsobili aj dvaja Srbi, metropolitovia Š. Stratimirovič a J. Rajačič. Vďačný srbský národ im tu dal odhaliť pamätnú tabuľu. Pamätná tabuľa je vedľa pamätnej tabule Š. Moyzesa, ktorý tu zastupoval Chorvátov, a na fasáde má pamätnú tabuľu Ľ. Štúr, ktorý tu bol poslancom za mesto Zvolen.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy