Štefan Schwarz, absolvent Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, sa vrátil na Slovensko v roku 1939. Uplatnil sa ako pedagóg matematiky na SVŠT, na ktorej zotrval až do roka 1982. Pomáhal aj v etablovaní novozaloženej Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Bol akademikom na Slovenskej akadémii vied od založenia v roku 1953, v rokoch 1965-1970 sa stal predsedom SAV, dlhodobo až do roka 1988 pracoval v riadiacich funkciách Matematického ústavu SAV.
Na budove SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici odhalili predseda SAV Jaromír Pastorek, rektor STU Robert Redhammer a riaditeľ MÚ SAV Anatolij Dvurečenskij 25. septembra 2014 Š. Schwarzovi pamätnú tabuľu s bustou. Jej autorom je sochár Jozef Barinka. Pamätné tabule mal matematik odhalené už skorej v univerzitných priestoroch na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a na Fakulte architektúry STU.

 

M. Španková: Busta Štefana Schwarza odhalená, 25. 9. 2014, in: sav.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy