Štefan Králik zo zdravotných dôvodov zanechal povolanie lekára a odišiel do dôchodku v pomerne časnom veku. Známy je však ako tvorca divadelných hier od veselohier po tragédie, počas života ich napísal 17. Prvý pokus o drámu sa datuje do jeho gymnaziálneho obdobia, ale prvotinou bola komédia z dedinského prostredia Mozoľovci v roku 1942. Úspešné boli drámy, ktoré napísal krátko po vojne Posledná prekážka, Hra bez lásky a Hra o slobode. V roku 1974 ho poctili udelením titulu Národný umelec. Pochovaný je v Urnovom háji bratislavského krematória.
Štefan Králik sa v roku 1945 presťahoval do Bratislavy. Pamätnú tabuľu s bustou mu odhalili na bytovom dome na Strakovej ulici, kde býval. Autorom diela bol sochár Péter Gáspár, ktorý ho vytvoril v roku 1989.

Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Titus Zeman (1915 - 1969), Nám. T. Zemana
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
František Srna (1932 - 1973), Kuchajda
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Dežo Ursiny (1947 - 1995), Fedákova
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Ľudovít Krasnec (1913 - 1990), Ul. odbojárov 10
František Švec (1906 - 1976), Ul. odbojárov 10
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Augustín Drška (1939 - 2009), kostol vo Vrakuni
Padlým v 1. svetovej vojne, Vajnory
Obetiam štrajku - 1919, Slávičie údolie
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Duchovné dedičstvo, Vetvárska
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Ján Škapík - Martin Jursa, Slávičie údolie
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická 25
Dni Kyjeva v Bratislave, rusovský park
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Anton Bernolák (1762 - 1813), Štítová 2
Ján Bulík (1897 - 1942), Bulíkova 17
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Padlým v 1. svetovej vojne, Slávičie údolie
Samuel Zoch (1882 - 1928), Župné nám. 12
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík
Rastislav (820? - 870?), Slovanské nábrežie
Ministerstvo s plnou mocou, Gondova 2
SNP, Radničné námestie
Titus Zeman (1915 - 1969), kostol vo Vajnoroch
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Martin Čulen (1823 - 1894), Brodské
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Strom mieru, Kuchajda
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Dominik Skutecký (1849 - 1921), Gajary
Imrich Lichtenfeld (1910 - 1998), Židovská 1
Robotnícky dom, Mierová 95
SNP, Partizánska lúka
Padlým v 2. svetovej vojne, Čunovo
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Trnovec
Nenarodeným deťom, Studienka
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Robert Koch (1843 - 1910), Podunajské Biskupice
Padlým v 1. svetovej vojne, Čunovo
Titus Zeman - František Reves, Brodské
Zosnulým hasičom, Gajary
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Mária Terézia (1717 - 1780), River Park
Rímsky míľnik, Biskupická
Cintorín v Lamači
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Jarovce
Spolok sv. Vojtecha, Brodské
Svätí Cyril a Metod, Jakubov
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
István Széchenyi (1791 - 1860), Kapucínska 5
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Prvomájová manifestácia - 1890, Cesta mládeže
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Výsadkári ZINC, Gbely
SNP, Košariská - Holešná dolina
Holokaust židovských detí, Hlavná stanica
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Postavené Družstvom legionárov, Ursínyho
Neznámy sovietsky vojak, Petrova Ves
Záhorácka stena slávy, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Rohožník
Veronika Rácková (1958 - 2016), Banskobystrická
Pomník padlých, Vrakuňa
Paľo Bielik (1910 - 1983), Koliba
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Petrova Ves
Padlým hrdinom 2 svetovej vojny, Sološnica
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Rodina Tomislava Kolakoviča, Škarniclova
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Oslobodenie Červenou armádou, Cerová
Padlým moldavským vojakom, Sološnica
Rudolf von Sóltz (1827 - 1905), Horský park
Pomník padlých, Podunajské Biskupice
Pomník padlých, Rača
Vysťahovaným Dúbravčanom, Žatevná 2
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Ján Dopjera (1893 - 1988), Stráže
Nenarodeným deťom, Marianka
Pozastavená explózia, Nám. slobody
Padlým interbrigadistom, Mikovíniho 1
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
1. ropný vrt, Gbely
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Padlým červenoarmejcom, Stupava - Obora
Obetiam komunistického režimu, Vrakuňa
Oslobodenie Červenou armádou, Osloboditeľská
Svätí Cyril a Metod, Devín
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Holokaust židovských rodín, Holíč
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Obetiam oslobodenia, Stupava
Aron Grünhut (1895 - 1974), Heydukova 7
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Srdce Európy, Slovanské nábrežie
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Politickým väzňom, Popudinské Močidľany
Jozef Miloslav Hurban - pamätná izba, Hlboké
Oslobodenie Červenou armádou, Brestovec
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Vazovova
Míľnik Červenej armády, Komárovská
SNP, Ul. Československých tankistov
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Blažej Michút († 1996), VO Záhorie
Juca Ian - Bucu Nicolai, Brestovec
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Návšteva Jána Pavla II., Nám. Titusa Zemana
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Pietne turistické miesto na Vysokej, Kuchyňa
Dionýz Štúr (1827 - 1893), Mlynská dolina 1
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Regulácia Dunaja, Slovanské nábrežie
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Obetiam 2. svetovej vojny, Unín
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Pietne trampské miesto na Košarisku, Lozorno
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Míľnik Červenej armády, Cesta na Senec
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Florian Subjak (1920 - 1946), Studienka
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Štefan Schwarz (1914 - 1996), Štefánikova 49
Míľnik Červenej armády, Račianska
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Návšteva Petra Veľkého, Fajnorovo nábrežie
Matica slovenská, Biskupická 15
Michal Pavlovič (1916 - 1945), Vajnorská 78
Pius X., Nám. Pia X.
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Nenarodeným deťom, Šaštín
U Štachety, VO Záhorie
Károly Kisfaludy (1788 - 1830), Kozia 16
Malý Slavín
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Pietne miesto Marienka, Štefanov
Padlým v 1. svetovej vojne, Pernek
Ladislav Dérer (1897 - 1960), Limbová 5
Oslobodenie Červenou armádou, Trnovec
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
Verba, Štúrova 13
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Svedomie Novembra, Staromestská
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Ján Pavol II., Osloboditeľská 27
Pomník padlých, Záhorská Bystrica
Padlým antifašistom, Skalica
Tkáčik - Dženko - Vašourek, Hlboké
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Marianka
Obetiam holokaustu, Myjava
Kino Elektro Bioskop, Hviezdoslavovo nám. 17
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34
Pomník padlých, Dúbravka
Oslobodenie Červenou armádou, Vrádište
Padlým v 1. svetovej vojne, Cerová
Ján Trokan - Alexander Trokan, Kostolné
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Park F. Jurigu
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Hrob neznámych vojakov, Jakubov
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Ferdinand Zimbauer (1910 - 1945), Úradnícka
Pomník padlých, Devín
Klenbový most, Trnovec
Pomník padlých, Šaštín
Pomník padlých, Gajary
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Nespravodlivo väzneným, Chorvátska 3
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Oslobodenie Červenou armádou, Rozbehy
Oslobodenie, Malacky
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Martin Rázus (1888 - 1937), Rázusovo nábrežie
Csemadok, Biskupická 15
Cintorín na Račianskom mýte
Padlým protifašistickým bojovníkom, Molecova 2
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým antifašistom, Malacky
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
YMCA - Juraj Schulpe, Šancová - Karpatská
Biskupický hasičský zbor, Biskupická 15
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Zosnulým členom JRD, Vrádište
Pomník padlých, Podbranč
Pomník padlých, Malacky
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
1. svetová vojna, Koliba
Obetiam havárie vrtuľníka, Sitina
Zosnulým členom JRD, Mokrý Háj
Oslobodenie Červenou armádou, Podbranč
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Základný kameň fary - Ján Pavol II., Unín
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
Miroslav Frehár (1926 - 2005), Mokrohájska 3
Pomník padlých, Unín
Pomník padlých, Kúty
SNP, Malacky
Pomník padlých, Vrbovce
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Oslobodenie Červenou armádou, Unín
Pomník padlých, Prietrž
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Aleja prezidentov, Grasalkovičova záhrada
Pavol Svatík - František Kapitáň, Chropov
SNP, Prietrž - U Rehušov
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Ľudovít Rajter (1906 - 2000), Fándlyho 1
Mikuláš Kopernik (1473 - 1543), Mlynská dolina
Oslobodenie Červenou armádou, Koválovec
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Oslobodenie obce, Vrbovce
Matica slovenská, Hradištná 43
Oslobodenie Červenou armádou, Kátov
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
František I. (1768 - 1835), Primaciálny palác
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Oslobodenie Červenou armádou, Chropov
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž
SNR 1848 - Anna Kolényová, Myjava
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Pekníkova
Oslobodenie Červenou armádou, Dubovce
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž
Prvé verejné zhromaždenie, Vysoká pri Morave
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Obetiam násilnej kolektivizácie, Dobrovičova 12
Ľudovít Štúr - výlet na hrad Devín
Vitalij Nikolajevič Antropov († 1945), Radimov
Obetiam 2. svetovej vojny, Vysoká pri Morave
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Reduta
Pomník padlých, Radimov
Ján Rak (1915 - 1969), Hradište pod Vrátnom
Pomník padlých, Turá Lúka
Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina
Oslobodenie Červenou armádou, Radimov
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Chvojnica
Obetiam 2. svetovej vojny, Radimov
Oslobodenie Červenou armádou, Osuské
Osloboditeľom, Borinka
Víla Tinka, Vajanského nábrežie
Kapitán Hoffman, Agátová
Oslobodenie Červenou armádou, Letničie
Oslobodenie Červenou armádou, Smrdáky
Pomník padlých, Marianka
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
SNP, Nám. SNP
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tilgnerova
Hrdinom 2. svetovej vojny, Letničie
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Obetiam 2. svetovej vojny, Marianka
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Dni Kyjeva v Bratislave, Kamenné námestie
Dni Kyjeva v Bratislave, Park družby
Anton Vaculka (1921 - 1944), Letničie
Emanuel Lehocký (1876 - 1930), Osuské
Hrdinom SNP, Marianka
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlých, Koválov
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Brána slobody, sútok Dunaja a Moravy
Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Pomník padlých, Smolinské
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Bojovníkom proti fašizmu, Slávičie údolie
Pomník padlých, Kopčany
Pomník padlých, Sobotište
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Krajné
Zvony, Dóm sv. Martina
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická 48
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Andrej Bagar (1900 - 1966), Park družby
Padlým antifašistom, Kopčany
Pomník padlých, Stráže
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Zrušenie poddanstva, Michalská 1
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Pomník padlých, Suchohrad
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Nám. slobody
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Padlým hrdinom SNP, Stráže
Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec
Zasadnutia Uhorského snemu, Michalská 1
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), Stráže
Pomník padlých, Bukovec
Založenie VPN, Dostojevského rad 2
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
Woodrow Wilson (1856 - 1924), Zámocká 47
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Polianka
Wolfgang Amadeus Mozart - koncert, Ventúrska 10
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Pietne trampské miesto, Korlátka
Vysťahovanie karpatských Nemcov, Žižkova 14
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Turistická chata SNP, Rozbehy
Pomník padlých, Závod
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Vysielanie rozhlasu 1968, Primaciálne námestie
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Smolinské
Zosnulým hasičom, Závod
Evanjelickým kňazom - literátom, Krajné
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Oslobodenie Červenou armádou, Smolinské
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Vladimír Žuffa (1893 - 1974), Štefánikova 22
Anton Juriga (1918 - 1946), Smolinské
Nenarodeným deťom, Závod
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Vladimír Haviar (1911 - 1996), Palisády
Imrich Kotvan (1910 - 1984), Trnovec
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Vladimír Clementis (1902 - 1952), Nám. SNP 3
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Viola Valachová (1928 - 1944), Tobrucká 2
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Protifašistickým bojovníkom, Gajary
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Vianočná dohoda, Gajova 11
Pomník padlých, Skalica
Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916), Hlboké
Povodeň 1941, Záhorská Ves
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Gajary
Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova 26
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Pomník padlých, Sekule
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Láb
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Veliteľstvo Červenej armády, Moyzesova 5
Oslobodenie, Skalica
Pomník padlých, Rybky
Peter Tvrdý (1850 - 1935), Myjava
Veliteľstvo Červenej armády, Kuzmányho 5
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Pomník padlých, Moravský Svätý Ján
Padlým americkým letcom, Zohor
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Trianonská mierová zmluva, Nám. SNP 34
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Pomník padlých, Kuklov
Albert Hubek - Július Stríbrnský, Zohor
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Pomník padlých, Borský Svätý Jur
Pomník padlých, Záhorská Ves
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
Padlým v 1. svetovej vojne, Rovensko
Pomník padlých, Lozorno
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Oslobodenie Červenou armádou, Rovensko
Pomník padlých, Jakubov
Oslobodenie Červenou armádou, Priepasné
Štefan Major (1887 - 1963), Banskobystrická 12
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Pochod zajatcov, Plavecký Mikuláš
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Michal Kútka (1876 - 1916), Polianka
Štefan Furdek (1855 - 1915), Grösslingova 23
Pomník padlých, Popudinské Močidľany
Pomník padlých, Hradište pod Vrátnom
Padlým v 1. svetovej vojne, Plavecký Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec
Obetiam 2. svetovej vojny, Popudinské Močidľany
Obetiam 2. svetovej vojny, Hradište pod Vrátnom
Július Bodnár - Vladimír Roy, Bukovec
Ján Čermák († 1944), Bukovec
Oslobodenie Červenou armádou, Petrova Ves
Padlým v 1. svetovej vojne, Čáry
Svätopluk (846 - 894 ?), Bratislavský hrad
Pomník padlých, Petrova Ves
Padlým červenoarmejcom, Čáry
Jozef Chvastek (1953 - 1973), Plavecké Podhradie
Spolok typografov, Dunajská 39
Ján Hrubša - František Kocák, Petrova Ves
Martin Kollár (1853 - 1919), Čáry
Padlým v 1. svetovej vojne, Kostolište
Pomník padlých, Košariská
SNP - Most SNP
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Hrdinom 2. svetovej vojny, Čáry
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Rohožník
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Západný odboj, park pri Šafárikovom námestí
Vznik ČSR, Holíč
František Beer († 1916), Čáry
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jakubov
Obetiam fašizmu, Košariská
SND - priečelie budovy
Pomník padlých, Mokrý Háj
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Slavín
Pomník padlých, Holíč
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Obetiam 2. svetovej vojny, Záhorská Ves
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Schöne Náci, Rybárska brána
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Martin Benka (1888 - 1971), Kostolište
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
SAVU, Štúrova 9
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Pomník leteckej havárie - 1949, Kuchyňa
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Sándor Petőfi (1823 - 1849~56), Panenská 27
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Pomník padlých, Hlboké
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Hlboké
Pomník padlých, Kuchyňa
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Hlboké
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kuchyňa
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Pomník padlých, Sološnica
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Rezső Szalatnai (1904 - 1977), Dunajská 13
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Jozef Nedobrý (1841 - 1921), Častkov
Oslobodenie Červenou armádou, Sološnica
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Ján Pavol II. (1920 - 2005), Štefanov
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Raoul Wallenberg (1912 - 1947), Zámocká
Evanjelickým martýrom, Podbranč
Michal Pridala (1916 - 1993), Modra
Prvý parný vlak, Hlavná stanica
Zosnulým poľovníkom, Unín
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Prvé rozhlasové štúdio, Vajanského nábr. 12
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Zoltán Halmaj (1881 - 1956), Vysoká pri Morave
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Pracovná skupina, Kozia 18
Pomník padlých, Radošovce
Prvá písomná zmienka, Stupava
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Pomník padlých, Zohor
Štúrova lavička, Modra
Pontónový most 1945, Nábr. Ludvíka Svobodu
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Pomník padlých, Stupava
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Pomník padlých, Plavecký Štvrtok
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Poľná nemocnica Červenej armády, Karpatská 2
Ľudovít I. Veľký (1326 - 1382), Skalica
Pomník padlých, Mást
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Pomník padlých, Láb
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Padlým červenoarmejcom, Zohor
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Oslobodenie, Stupava
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
Väzneným antifašistom, Senica
Ohrada kostola, Stupava
Ľudovít Štúr - úmrtie, Modra
Peter Legner († 1968), Nám. SNP 34
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany
Pomník padlých, Senica
Obetiam holokaustu, Rohožník
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Peter Bohúň (1822 - 1879), Rázusovo nábrežie
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Pomník padlých, Čáčov
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Zohor
Osloboditeľom, Pezinok
Pavol Križko (1841 - 1902), Križkova 7
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Stupava
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Oslobodenie, Senica
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Pezinok
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Neznámy partizán, Senica
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Padlým výtvarníkom v SNP, Dostojevského rad 2
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Lucia Poppová (1939 - 1993), Záhorská Ves
Pomník padlých, Zámocká
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Padlým v 1. svetovej vojne, Murmanská výšina
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Ján Nálepka (1912 - 1943), Stupava
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
Ján Galbavý - útek Ľ. Štúra, Jablonové
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
1. československý armádny zbor, Senica
Ignác Juračka (1820 - 1899), Stupava
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Oto Smik (1922 - 1944), Podjavorinskej 3
Štefan Šrámek (1919 - 1945), Smrdáky
Ignác Juračka (1820 - 1899), Láb
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Oľga Trebitschová (1887 - 1919), Panenská 11
Pomník padlých, Smrdáky
Ignác Gond (1841 - 1910), Stupava
Odnárodňovanie slovenských detí, Panská 41
Jozef Fojtlin (1924 - 1949), Smrdáky
Ferdiš Kostka (1878 - 1951), Stupava
Pomník padlých, Kráľová
Obetiam komunizmu, Jakubovo námestie
Štefan Polák (1940 - 1987), Plavecký Peter
Andrej Hlinka - katolícka škola, Zohor
Partizánska skupina Janka Kráľa, Píla
Obetiam havárie lietadla, Ventúrska 11
Pomník padlých, Prievaly
Michal Averin († 1944), Doľany
Nežná revolúcia, Nám. SNP 9
Padlým červenoarmejcom, Prievaly
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Nenarodeným deťom, Bezručova
MNV - oslobodenie Červenou armádou, Prievaly
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Návšteva z Indie 1938, Hviezdoslavovo námestie
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Návšteva Jána Pavla II., Dóm sv. Martina
Vincent Šikula (1936 - 2001), Dubová
Napred - Vorwärts - Előre, Dunajská 36
Padlým červenoarmejcom, Štefanov
Pomník padlých, Cajla
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša
Oslobodenie Červenou armádou, Dojč
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova 13
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Pomník padlých, Častá
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Pomník padlých, Vinosady
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Kunov
Pomník padlých, Smolenice
Mierová lúka - Alexander Dubček, Slavín
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Mestská strážnica, Hlavné námestie
Michal Končitý († 1944), Kunov
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Výročie pedagogickej školy, Modra
Mať volá, Grösslingova 23
Pomník padlých, Jablonica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jablonica
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Osloboditeľom, Jablonica
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Pomník padlých, Častkov
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Oslobodenie Červenou armádou, Častkov
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Obetiam 2. svetovej vojny, Častkov
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Pomník padlých, Borský Peter
Obetiam 2. svetovej vojny, Lošonec
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
Padlým antifašistom, Borský Peter
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Kultúrny život, Štúrova 14
Pomník padlých, Horné Orešany
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Semjon Afanasjevič Pachomov († 1945), Šaštín
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Kanonici, Kapitulská 18
Padlým osloboditeľom, Šaštín
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Osobnosti Dojča, Dojč
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Oslobodenie Červenou armádou, Šaštín
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Ján Hollý - rodný dom, Borský Mikuláš
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Dušan Fajnor (1876 - 1933), Čáčov
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Zosnulým hasičom, Moravský Svätý Ján
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Šimon Klempa (1811 - 1903), Lakšárska Nová Ves
Oslobodenie Červenou armádou, Horné Orešany
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Svätý Gorazd, Kúty
Pomník padlých, Lošonec
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Svätí Cyril a Metod, Šajdíkove Humence
Svätí Cyril a Metod, Dojč
100 rokov železničnej trate, Smolenice