Štefan Králik zo zdravotných dôvodov zanechal povolanie lekára a odišiel do dôchodku v pomerne časnom veku. Známy je však ako tvorca divadelných hier od veselohier po tragédie, počas života ich napísal 17. Prvý pokus o drámu sa datuje do jeho gymnaziálneho obdobia, ale prvotinou bola komédia z dedinského prostredia Mozoľovci v roku 1942. Úspešné boli drámy, ktoré napísal krátko po vojne Posledná prekážka, Hra bez lásky a Hra o slobode. V roku 1974 ho poctili udelením titulu Národný umelec. Pochovaný je v Urnovom háji bratislavského krematória.
Štefan Králik sa v roku 1945 presťahoval do Bratislavy. Pamätnú tabuľu s bustou mu odhalili na bytovom dome na Strakovej ulici, kde býval. Autorom diela bol sochár Péter Gáspár, ktorý ho vytvoril v roku 1989.

Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Titus Zeman (1915 - 1969), Nám. T. Zemana
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
František Srna (1932 - 1973), Kuchajda
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Dežo Ursiny (1947 - 1995), Fedákova
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Ľudovít Krasnec (1913 - 1990), Ul. odbojárov 10
František Švec (1906 - 1976), Ul. odbojárov 10
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Augustín Drška (1939 - 2009), kostol vo Vrakuni
Padlým v 1. svetovej vojne, Vajnory
Obetiam štrajku - 1919, Slávičie údolie
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Duchovné dedičstvo, Vetvárska
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Ján Škapík - Martin Jursa, Slávičie údolie
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Samuel Zoch (1882 - 1928), Župné nám. 12
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická 25
Dni Kyjeva v Bratislave, rusovský park
Ministerstvo s plnou mocou, Gondova 2
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Anton Bernolák (1762 - 1813), Štítová 2
Ján Bulík (1897 - 1942), Bulíkova 17
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Padlým v 1. svetovej vojne, Slávičie údolie
Imrich Lichtenfeld (1910 - 1998), Židovská 1
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík
Rastislav (820? - 870?), Slovanské nábrežie
SNP, Radničné námestie
Titus Zeman (1915 - 1969), kostol vo Vajnoroch
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Martin Čulen (1823 - 1894), Brodské
Dominik Skutecký (1849 - 1921), Gajary
Mária Terézia (1717 - 1780), River Park
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Strom mieru, Kuchajda
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Nenarodeným deťom, Studienka
István Széchenyi (1791 - 1860), Kapucínska 5
Robotnícky dom, Mierová 95
SNP, Partizánska lúka
Padlým v 2. svetovej vojne, Čunovo
Zosnulým hasičom, Gajary
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Holokaust židovských detí, Hlavná stanica
Robert Koch (1843 - 1910), Podunajské Biskupice
Padlým v 1. svetovej vojne, Čunovo
Titus Zeman - František Reves, Brodské
Svätí Cyril a Metod, Jakubov
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Veronika Rácková (1958 - 2016), Banskobystrická
Rímsky míľnik, Biskupická
Cintorín v Lamači
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Jarovce
Spolok sv. Vojtecha, Brodské
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Rodina Tomislava Kolakoviča, Škarniclova
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Prvomájová manifestácia - 1890, Cesta mládeže
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Výsadkári ZINC, Gbely
Oslobodenie Červenou armádou, Rohožník
SNP, Košariská - Holešná dolina
Rudolf von Sóltz (1827 - 1905), Horský park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Postavené Družstvom legionárov, Ursínyho
Neznámy sovietsky vojak, Petrova Ves
Záhorácka stena slávy, Senica
Padlým hrdinom 2 svetovej vojny, Sološnica
Pozastavená explózia, Nám. slobody
Pomník padlých, Vrakuňa
Paľo Bielik (1910 - 1983), Koliba
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Petrova Ves
Padlým moldavským vojakom, Sološnica
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Oslobodenie Červenou armádou, Cerová
Nenarodeným deťom, Marianka
Aron Grünhut (1895 - 1974), Heydukova 7
Pomník padlých, Podunajské Biskupice
Pomník padlých, Rača
Vysťahovaným Dúbravčanom, Žatevná 2
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Ján Dopjera (1893 - 1988), Stráže
Padlým červenoarmejcom, Stupava - Obora
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Vazovova
Padlým interbrigadistom, Mikovíniho 1
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
1. ropný vrt, Gbely
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Obetiam oslobodenia, Stupava
Obetiam komunistického režimu, Vrakuňa
Oslobodenie Červenou armádou, Osloboditeľská
Svätí Cyril a Metod, Devín
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Holokaust židovských rodín, Holíč
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Dionýz Štúr (1827 - 1893), Mlynská dolina 1
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Srdce Európy, Slovanské nábrežie
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Politickým väzňom, Popudinské Močidľany
Jozef Miloslav Hurban - pamätná izba, Hlboké
Blažej Michút († 1996), VO Záhorie
Oslobodenie Červenou armádou, Brestovec
Míľnik Červenej armády, Komárovská
SNP, Ul. Československých tankistov
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pietne turistické miesto na Vysokej, Kuchyňa
Juca Ian - Bucu Nicolai, Brestovec
Štefan Schwarz (1914 - 1996), Štefánikova 49
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Návšteva Jána Pavla II., Nám. Titusa Zemana
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Pietne trampské miesto na Košarisku, Lozorno
Návšteva Petra Veľkého, Fajnorovo nábrežie
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Regulácia Dunaja, Slovanské nábrežie
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Obetiam 2. svetovej vojny, Unín
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Florian Subjak (1920 - 1946), Studienka
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Károly Kisfaludy (1788 - 1830), Kozia 16
Míľnik Červenej armády, Cesta na Senec
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Míľnik Červenej armády, Račianska
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Martýrom Slovenského povstania, Senica
U Štachety, VO Záhorie
Verba, Štúrova 13
Matica slovenská, Biskupická 15
Michal Pavlovič (1916 - 1945), Vajnorská 78
Pius X., Nám. Pia X.
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Nenarodeným deťom, Šaštín
Padlým v 1. svetovej vojne, Pernek
Svedomie Novembra, Staromestská
Malý Slavín
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Pietne miesto Marienka, Štefanov
Kino Elektro Bioskop, Hviezdoslavovo nám. 17
Ladislav Dérer (1897 - 1960), Limbová 5
Oslobodenie Červenou armádou, Trnovec
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Marianka
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Ján Pavol II., Osloboditeľská 27
Pomník padlých, Záhorská Bystrica
Padlým antifašistom, Skalica
Tkáčik - Dženko - Vašourek, Hlboké
Obetiam holokaustu, Myjava
Nespravodlivo väzneným, Chorvátska 3
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34
Pomník padlých, Dúbravka
Oslobodenie Červenou armádou, Vrádište
Padlým v 1. svetovej vojne, Cerová
Hrob neznámych vojakov, Jakubov
Ján Trokan - Alexander Trokan, Kostolné
Martin Rázus (1888 - 1937), Rázusovo nábrežie
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Park F. Jurigu
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Pomník padlých, Gajary
YMCA - Juraj Schulpe, Šancová - Karpatská
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Ferdinand Zimbauer (1910 - 1945), Úradnícka
Pomník padlých, Devín
Klenbový most, Trnovec
Pomník padlých, Šaštín
Oslobodenie, Malacky
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Oslobodenie Červenou armádou, Rozbehy
Padlým antifašistom, Malacky
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Csemadok, Biskupická 15
Cintorín na Račianskom mýte
Padlým protifašistickým bojovníkom, Molecova 2
Obetiam holokaustu, Senica
Pomník padlých, Malacky
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Biskupický hasičský zbor, Biskupická 15
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Zosnulým členom JRD, Vrádište
Pomník padlých, Podbranč
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
1. svetová vojna, Koliba
Obetiam havárie vrtuľníka, Sitina
Zosnulým členom JRD, Mokrý Háj
Oslobodenie Červenou armádou, Podbranč
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Aleja prezidentov, Grasalkovičova záhrada
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Základný kameň fary - Ján Pavol II., Unín
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
SNP, Malacky
Ľudovít Rajter (1906 - 2000), Fándlyho 1
Miroslav Frehár (1926 - 2005), Mokrohájska 3
Pomník padlých, Unín
Pomník padlých, Kúty
Pomník padlých, Vrbovce
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Oslobodenie Červenou armádou, Unín
Pomník padlých, Prietrž
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
František I. (1768 - 1835), Primaciálny palác
Pavol Svatík - František Kapitáň, Chropov
SNP, Prietrž - U Rehušov
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Mikuláš Kopernik (1473 - 1543), Mlynská dolina
Oslobodenie Červenou armádou, Koválovec
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Oslobodenie obce, Vrbovce
Obetiam násilnej kolektivizácie, Dobrovičova 12
Matica slovenská, Hradištná 43
Oslobodenie Červenou armádou, Kátov
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Reduta
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Oslobodenie Červenou armádou, Chropov
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž
Prvé verejné zhromaždenie, Vysoká pri Morave
SNR 1848 - Anna Kolényová, Myjava
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Pekníkova
Oslobodenie Červenou armádou, Dubovce
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž
Obetiam 2. svetovej vojny, Vysoká pri Morave
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Ľudovít Štúr - výlet na hrad Devín
Vitalij Nikolajevič Antropov († 1945), Radimov
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Víla Tinka, Vajanského nábrežie
Pomník padlých, Radimov
Ján Rak (1915 - 1969), Hradište pod Vrátnom
Pomník padlých, Turá Lúka
SNP, Nám. SNP
Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina
Oslobodenie Červenou armádou, Radimov
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Osloboditeľom, Borinka
Oslobodenie Červenou armádou, Chvojnica
Dni Kyjeva v Bratislave, Kamenné námestie
Obetiam 2. svetovej vojny, Radimov
Oslobodenie Červenou armádou, Osuské
Pomník padlých, Marianka
Kapitán Hoffman, Agátová
Oslobodenie Červenou armádou, Letničie
Oslobodenie Červenou armádou, Smrdáky
Obetiam 2. svetovej vojny, Marianka
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tilgnerova
Hrdinom 2. svetovej vojny, Letničie
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Hrdinom SNP, Marianka
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Dni Kyjeva v Bratislave, Park družby
Anton Vaculka (1921 - 1944), Letničie
Emanuel Lehocký (1876 - 1930), Osuské
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zvony, Dóm sv. Martina
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlých, Koválov
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Brána slobody, sútok Dunaja a Moravy
Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Pomník padlých, Smolinské
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Zrušenie poddanstva, Michalská 1
Bojovníkom proti fašizmu, Slávičie údolie
Pomník padlých, Kopčany
Pomník padlých, Sobotište
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Krajné
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Nám. slobody
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická 48
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Zasadnutia Uhorského snemu, Michalská 1
Andrej Bagar (1900 - 1966), Park družby
Padlým antifašistom, Kopčany
Pomník padlých, Stráže
Pomník padlých, Suchohrad
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Založenie VPN, Dostojevského rad 2
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Woodrow Wilson (1856 - 1924), Zámocká 47
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Padlým hrdinom SNP, Stráže
Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec
Wolfgang Amadeus Mozart - koncert, Ventúrska 10
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), Stráže
Pomník padlých, Bukovec
Vysťahovanie karpatských Nemcov, Žižkova 14
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
Vysielanie rozhlasu 1968, Primaciálne námestie
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Polianka
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Pietne trampské miesto, Korlátka
Pomník padlých, Závod
Vladimír Žuffa (1893 - 1974), Štefánikova 22
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Turistická chata SNP, Rozbehy
Zosnulým hasičom, Závod
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Vladimír Haviar (1911 - 1996), Palisády
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Smolinské
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Evanjelickým kňazom - literátom, Krajné
Vladimír Clementis (1902 - 1952), Nám. SNP 3
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Oslobodenie Červenou armádou, Smolinské
Nenarodeným deťom, Závod
Viola Valachová (1928 - 1944), Tobrucká 2
Anton Juriga (1918 - 1946), Smolinské
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Imrich Kotvan (1910 - 1984), Trnovec
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Vianočná dohoda, Gajova 11
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
Študenti gymnázia, Skalica
Protifašistickým bojovníkom, Gajary
Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova 26
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Povodeň 1941, Záhorská Ves
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Veliteľstvo Červenej armády, Moyzesova 5
Pomník padlých, Skalica
Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916), Hlboké
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Gajary
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Veliteľstvo Červenej armády, Kuzmányho 5
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Láb
Trianonská mierová zmluva, Nám. SNP 34
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Pomník padlých, Sekule
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Oslobodenie, Skalica
Pomník padlých, Rybky
Padlým americkým letcom, Zohor
Peter Tvrdý (1850 - 1935), Myjava
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Pomník padlých, Moravský Svätý Ján
Albert Hubek - Július Stríbrnský, Zohor
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Pomník padlých, Kuklov
Pomník padlých, Záhorská Ves
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Štefan Major (1887 - 1963), Banskobystrická 12
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Pomník padlých, Borský Svätý Jur
Pomník padlých, Lozorno
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
Padlým v 1. svetovej vojne, Rovensko
Pomník padlých, Jakubov
Štefan Furdek (1855 - 1915), Grösslingova 23
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Oslobodenie Červenou armádou, Rovensko
Pochod zajatcov, Plavecký Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Priepasné
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Padlým v 1. svetovej vojne, Plavecký Mikuláš
Michal Kútka (1876 - 1916), Polianka
Pomník padlých, Popudinské Močidľany
Pomník padlých, Hradište pod Vrátnom
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec
Svätopluk (846 - 894 ?), Bratislavský hrad
Obetiam 2. svetovej vojny, Popudinské Močidľany
Obetiam 2. svetovej vojny, Hradište pod Vrátnom
Július Bodnár - Vladimír Roy, Bukovec
Spolok typografov, Dunajská 39
Ján Čermák († 1944), Bukovec
SNP - Most SNP
Oslobodenie Červenou armádou, Petrova Ves
Padlým v 1. svetovej vojne, Čáry
Jozef Chvastek (1953 - 1973), Plavecké Podhradie
Západný odboj, park pri Šafárikovom námestí
Pomník padlých, Petrova Ves
Padlým červenoarmejcom, Čáry
Padlým v 1. svetovej vojne, Kostolište
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
SND - priečelie budovy
Ján Hrubša - František Kocák, Petrova Ves
Martin Kollár (1853 - 1919), Čáry
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Rohožník
Pomník padlých, Košariská
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Slavín
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Hrdinom 2. svetovej vojny, Čáry
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jakubov
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Schöne Náci, Rybárska brána
Vznik ČSR, Holíč
František Beer († 1916), Čáry
Obetiam fašizmu, Košariská
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
SAVU, Štúrova 9
Pomník padlých, Mokrý Háj
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Obetiam 2. svetovej vojny, Záhorská Ves
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých, Holíč
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Martin Benka (1888 - 1971), Kostolište
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Sándor Petőfi (1823 - 1849~56), Panenská 27
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Pomník leteckej havárie - 1949, Kuchyňa
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Pomník padlých, Hlboké
Pomník padlých, Kuchyňa
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Rezső Szalatnai (1904 - 1977), Dunajská 13
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Hlboké
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kuchyňa
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Hlboké
Pomník padlých, Sološnica
Michal Pridala (1916 - 1993), Modra
Raoul Wallenberg (1912 - 1947), Zámocká
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Sološnica
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Prvý parný vlak, Hlavná stanica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Jozef Nedobrý (1841 - 1921), Častkov
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Prvé rozhlasové štúdio, Vajanského nábr. 12
Ján Pavol II. (1920 - 2005), Štefanov
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Pracovná skupina, Kozia 18
Evanjelickým martýrom, Podbranč
Štúrova lavička, Modra
Zosnulým poľovníkom, Unín
Zoltán Halmaj (1881 - 1956), Vysoká pri Morave
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Pontónový most 1945, Nábr. Ludvíka Svobodu
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Prvá písomná zmienka, Stupava
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Pomník padlých, Radošovce
Pomník padlých, Zohor
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Poľná nemocnica Červenej armády, Karpatská 2
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Pomník padlých, Stupava
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Pomník padlých, Plavecký Štvrtok
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Pomník padlých, Mást
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít I. Veľký (1326 - 1382), Skalica
Pomník padlých, Láb
Ľudovít Štúr - úmrtie, Modra
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Padlým červenoarmejcom, Zohor
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Peter Legner († 1968), Nám. SNP 34
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Oslobodenie, Stupava
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Peter Bohúň (1822 - 1879), Rázusovo nábrežie
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Ohrada kostola, Stupava
Osloboditeľom, Pezinok
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
Väzneným antifašistom, Senica
Obetiam holokaustu, Rohožník
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Pavol Križko (1841 - 1902), Križkova 7
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany
Pomník padlých, Senica
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Pezinok
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Zohor
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Stupava
Padlým výtvarníkom v SNP, Dostojevského rad 2
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Pomník padlých, Zámocká
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Oslobodenie, Senica
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Padlým v 1. svetovej vojne, Murmanská výšina
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Neznámy partizán, Senica
Lucia Poppová (1939 - 1993), Záhorská Ves
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Nálepka (1912 - 1943), Stupava
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Oto Smik (1922 - 1944), Podjavorinskej 3
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Ján Galbavý - útek Ľ. Štúra, Jablonové
Oľga Trebitschová (1887 - 1919), Panenská 11
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
Ignác Juračka (1820 - 1899), Stupava
Pomník padlých, Kráľová
Odnárodňovanie slovenských detí, Panská 41
1. československý armádny zbor, Senica
Ignác Juračka (1820 - 1899), Láb
Partizánska skupina Janka Kráľa, Píla
Obetiam komunizmu, Jakubovo námestie
Štefan Šrámek (1919 - 1945), Smrdáky
Ignác Gond (1841 - 1910), Stupava
Michal Averin († 1944), Doľany
Obetiam havárie lietadla, Ventúrska 11
Pomník padlých, Smrdáky
Ferdiš Kostka (1878 - 1951), Stupava
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Nežná revolúcia, Nám. SNP 9
Jozef Fojtlin (1924 - 1949), Smrdáky
Andrej Hlinka - katolícka škola, Zohor
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Nenarodeným deťom, Bezručova
Štefan Polák (1940 - 1987), Plavecký Peter
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Návšteva z Indie 1938, Hviezdoslavovo námestie
Pomník padlých, Prievaly
Vincent Šikula (1936 - 2001), Dubová
Návšteva Jána Pavla II., Dóm sv. Martina
Padlým červenoarmejcom, Prievaly
Napred - Vorwärts - Előre, Dunajská 36
MNV - oslobodenie Červenou armádou, Prievaly
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša
Pomník padlých, Častá
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova 13
Padlým červenoarmejcom, Štefanov
Pomník padlých, Vinosady
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Oslobodenie Červenou armádou, Dojč
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Pomník padlých, Smolenice
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Mierová lúka - Alexander Dubček, Slavín
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Mestská strážnica, Hlavné námestie
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Pomník padlých, Kunov
Výročie pedagogickej školy, Modra
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Mať volá, Grösslingova 23
Michal Končitý († 1944), Kunov
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Pomník padlých, Jablonica
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jablonica
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Osloboditeľom, Jablonica
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Pomník padlých, Častkov
Obetiam 2. svetovej vojny, Lošonec
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Oslobodenie Červenou armádou, Častkov
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Obetiam 2. svetovej vojny, Častkov
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Pomník padlých, Borský Peter
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Padlým antifašistom, Borský Peter
Pomník padlých, Horné Orešany
Kultúrny život, Štúrova 14
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kanonici, Kapitulská 18
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Semjon Afanasjevič Pachomov († 1945), Šaštín
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Padlým osloboditeľom, Šaštín
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Osobnosti Dojča, Dojč
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Oslobodenie Červenou armádou, Šaštín
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Ján Hollý - rodný dom, Borský Mikuláš
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Dušan Fajnor (1876 - 1933), Čáčov
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Horné Orešany
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Zosnulým hasičom, Moravský Svätý Ján
Pomník padlých, Lošonec
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Šimon Klempa (1811 - 1903), Lakšárska Nová Ves
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Svätý Gorazd, Kúty