Štefan Králik zo zdravotných dôvodov zanechal povolanie lekára a odišiel do dôchodku v pomerne časnom veku. Známy je však ako tvorca divadelných hier od veselohier po tragédie, počas života ich napísal 17. Prvý pokus o drámu sa datuje do jeho gymnaziálneho obdobia, ale prvotinou bola komédia z dedinského prostredia Mozoľovci v roku 1942. Úspešné boli drámy, ktoré napísal krátko po vojne Posledná prekážka, Hra bez lásky a Hra o slobode. V roku 1974 ho poctili udelením titulu Národný umelec. Pochovaný je v Urnovom háji bratislavského krematória.
Štefan Králik sa v roku 1945 presťahoval do Bratislavy. Pamätnú tabuľu s bustou mu odhalili na bytovom dome na Strakovej ulici, kde býval. Autorom diela bol sochár Péter Gáspár, ktorý ho vytvoril v roku 1989.

Kamerové systémy