Štefan Furdek štúdiá teológie v Budapešti a v Prahe dokončil v americkom Clevelande, kde hľadali pastora pre českých veriacich. Tam ho v roku 1882 vysvätili za rímsko-katolíckeho kňaza. Od nasledujúceho roka až do smrti bol farárom tamojšej českej Farnosti Lurdskej Panny Márie. V roku 1888 založil a zozačiatku aj spravoval farnosť slovenských katolíkov zasvätenú sv. Ladislavovi. V roku 1890 založil podporný poistný spolok Prvú katolícku slovenskú jednotu a neskôr aj Prvú slovenskú katolícku ženskú jednotu. Ako odozva na zrušenie Matice slovenskej v Uhorsku v roku 1893 bola v Clevelande vzápätí založená Americká Matica slovenská, jej prvým predsedom sa stal Furdek. Stál tiež pri založení Združenia slovenských katolíkov a hlavne pri založení všeslovenskej nekonfesionálnej Slovenskej ligy v Amerike v roku 1907, v jej začiatkoch bol jej predsedom. Bol redaktorom týždenníka Jednoty, napísal niekoľko poviedok, bol zostavovateľom učebníc pre slovenské školy.
Štefanovi Furdekovi odhalili 15. mája 2007 pomník pri vstupe do Liga pasáže. Jeho materiál (bronz), tvar (polpostava v nadživotnej veľkosti) a samotné umiestnenie bolo volené tak, aby bol pendantom k susediacej soche Ignáca Gessaya. Furdekov pomník odhalili predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, zástupcovia Slovenskej Ligy v Amerike Daniel F. Tanzone (predseda) a Ľudovít Pavlo (čestný predseda). Ceremoniál viedol riaditeľ Krajanského múzea MS Stanislav Bajaník, ktorý realizáciu pomníka zabezpečoval. Samotná budova s pasážou bola postavená ako Národný dom Slovenskou ligou na Slovensku v rokoch 1935-1936. Rozhodnutím slovenských úradov sa Liga aj s majetkom na konci roka 1948 včlenila do štruktúr Matice. Na budove pri vstupe do pasáže bol od počiatku vybudovaný pár konzôl pre sochy. Na jednej v roku 1936 osadili sochu zakladateľa Slovenskej ligy na Slovensku Ignáca Gessaya. Či už v tej dobe existovala predstava, ktorej osobnosti venujú sochu na druhej konzole, nevieme. V roku 1940 sa v Lige rozhodlo, že ňou bude prvý predseda a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike Štefan Furdek. V roku 1942 plánované odhalenie pomníka v tvare polpostavy od sochára Ladislava Majerského sa pre vojnový čas odložilo, v neskoršej dobe socializmu už nebolo možné z ideologických prekážok. Soche Furdeka od Majerského sa našlo miesto v interiéri budovy, nevieme, či to bol len model sochy alebo jej finálna verzia.

 

Róbert Letz: Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 - 1948), Martin 2000, str. 197

Blízke pamätníky

Kamerové systémy