Na námestí SNP bol roku 1974 odhalený monumentálny pamätník národnej udalosti. Autorom bronzových plastík je akademický sochár Ján Kulich. Architekt Dušan Kuzma dotvoril priestor, rozmiestnenie telies a žulovú stenu nesúcu verše Jána Kostru.
Zámer postaviť pamätník SNP však bol o niekoľko rokov starší a po úprave priestoru námestia bol 29. septembra 1969 položený jeho základný kameň. Tento pamätník od akademického sochára Kompánka a architektov Milučkého a Masného sa však nezrealizoval.

 

Jozef Stanek: Správa o činnosti Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za rok 1969, in: Bratislava 6, Bratislava 1971, str. 414

Blízke pamätníky

Kamerové systémy