Názvy mostov v Bratislave vždy boli obrazom doby, kedy dostávali svoje mená. Most Červenej armády, Most SNP, Most hrdinov Dukly. Pamätné tabule dostali provizórne mosty po 2. svetovej vojne pilótový aj pontónový most, Most ČA, Most SNP a aj Most Apollo.
Pamätnú tabuľu umiestnili pod Mostom SNP na ľavom brehu. Pripomína udalosť v dejinách Slovenska - Slovenské národné povstanie v roku 1945 a zároveň most cez Dunaj po SNP pomenovaný. Je v podobe troch plameňov a umiestnili ju pri dostavaní mosta. Most slávnostne otvorili 26. augusta 1972 za prítomnosti Gustáva Husáka, vtedy najvyššieho predstaviteľa KSČ.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy