Nové mestské divadlo v Prešporku (dnes Slovenské národné divadlo) slávnostne otvorili 22. septembra 1886. Na priečelí bolo inštalovaných 5 búst významných osobností kultúry (Liszt, Shakespeare, Goethe a dvaja maďarskí spisovatelia Katona a Vörösmarthy). Vytvoril ich sochár Wilhelm Marhenke z Viedne. Pri oprave fasády roku 1936 ich zložili so zámerom, že budú čiastočne nahradené bustami osobností zo slovensko-českého prostredia. Zo zámeru zišlo, busty ležali v suteréne divadla až do roku 1972 (okrem Vörösmarthyho busty, ktorá sa stratila). Neskôr poškodené originály predisponovali do majetku SNG a dnes sú uložené v jej depozitoch. Chýbajúcu nahradili novou bustou Wolfganga Amadea Mozarta od Ivana Herényiho, študenta VŠVU, a roku 2003 ju umiestnili na fasádu spolu s odliatymi kópiami ostatných po vyše šesťdesiatich rokoch.

 

Elena Blahová: Busty na priečelí historickej budovy Slovenského národného divadla, in: Bratislava XII - Zborník Mestského múzea Bratislavy, Bratislava 2005, str. 95-103

Blízke pamätníky

Kamerové systémy